Algemene Financiële Beschouwingen, NS-ProRail en Nieuw!

De week begon met een reguliere dinsdag met ’s avonds als toetje de VVD Partijcommissie. Altijd interessant, dit keer over de Miljoennota en bijzonder beheer bij banken. De rest van de week stond in het teken van de Algemene Financiële Beschouwingen. Omdat er vorige week een begrotingsakkoord was bereikt, werd woensdag begonnen met een fractievoorzittersdebat over het akkoord van VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP. Aansluitend begonnen de algemene financiële beschouwingen. Ze werden ook wel de nabeschouwingen genoemd, omdat veel al aan de orde was gekomen in het fractievoorzittersdebat. Mijn portefeuille maakt qua begroting onderdeel uit van de algemene financiële beschouwingen. Eén van de onderwerpen waren de Amerikaanse rommelhyptheken van ING.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer vindt dat deze zogeheten Alt-A portefeuille moet worden verkocht nu er winst op gemaakt kan worden. De Staat nam op het hoogtepunt van de financiële crisis in 2008-2009 de risico's op de portefeuille van ING over. Door het verbeteren van de situatie op de Amerikaanse huizenmarkt zou de overheid geld kunnen verdienen door de verkoop van de portefeuille. De VVD vindt het geen taak van de overheid, en wil van de portefeuille af. Andere punten waren de financiële educatie (Wijzer in Geldzaken), de enorme explosie in de garanties die de Nederlandse Staat geeft, de Nationale Hypotheek Instelling (NHI), de Nederlandse Investerings Instelling (NII), maar natuurlijk ook de bankenunie. Na de algemene politieke beschouwingen en de algemene financiële beschouwingen, die een paar keer waren uitgesteld vanwege onderhandelingen over de begroting, worden nu de begrotingen van alle ministeries besproken in de verschillende vaste Kamercommissies.

Operationeel Controle Centrum Rail

Op vrijdag een werkbezoek aan ProRail en NS over hun samenwerking. Het werkbezoek begint bij het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) van ProRail in Utrecht met een simulatiespel. De Kamerleden moeten treinen op Utrecht CS op tijd en op het juist perron laten binnen komen en vertrekken. Dan zie je hoe complex het allemaal in elkaar zit. Daarna door naar de verbouw van Utrecht CS. Mooi om te zien hoe dat wordt aangepakt, terwijl de dagelijkse gang van zaken gewoon door moet gaan, de treinen gewoon blijven rijden op Utrecht CS.

Operationeel Controle Centrum Rail

Op 13 november a.s. zijn er herindelingsverkiezingen in Leeuwarden. Leeuwarden wordt dan samen gevoegd met een deel van de gemeente Boarnsterhim (o.a. Grou, Wergea, Warten). Ook in Heerenveen, De Friese Meren en Alphen aan de Rijn zijn trouwens herindelingsverkiezingen. In mijn woonplaats Leeuwarden ben ik lijstduwer. En ik kon dus ook niet ontbreken bij de opening van het pand Nieuw! op zaterdag. Nieuw! Is een samenwerking tussen ondernemers en de VVD Leeuwarden in het kader van de verkiezingscampagne. Het is een popup-store, maar tegelijk een plek waar Leeuwarders terecht kunnen om te praten over politiek. Een erg leuk initiatief waaraan met veel enthousiaste mensen is gewerkt. Vanwege de grote brand op zaterdag in de binnenstad van Leeuwarden werden de campagnes van de verschillende politieke partijen, waaronder de VVD Leeuwarden, voorlopig stil gelegd. De brand verwoeste een mooi stukje van de oude binnenstad van Leeuwarden, maar het ergste was natuurlijk dat er ook één dodelijk slachtoffer te betreuren was. Dit naast alle persoonlijke leed van ondernemers en bewoners van dat deel van de binnenstad, waaronder ook een paar bekenden, die huis en haard hebben verloren.