VVD Fryslân, ABN AMRO, Corporate Governance, VVD Bestuurdersvereniging

Na het herfsreces weer van start met de vaste afspraken op de dinsdag. Dit keer ’s avonds weer terug naar Leeuwarden samen met VVD-collega Anne Wil Lucas voor de Algemene Leden Vergadering van de VVD Fryslân. Goed om daar bij te zijn en te vertellen over Den Haag en alles wat daar speelt. ’s Avonds laat terug in Den Haag.

Binnenkort vindt er een overleg plaats over de toekomst van ABN AMRO en a.s.r. (verzekeraar), die beide in staatshanden zijn. Daarom heeft de vaste Kamercommissie op woensdag een rondetafel georganiseerd met experts. Een goede manier om snel veel informatie te krijgen. Dit was een zeer geslaagde rondetafel met veel nuttige informatie.

’s Middags een algemeen overleg over corporate governance. Corporate governance is een term voor de wijze waarop in dit geval beursgenoteerde ondernemingen worden bestuurd en de wijze waarop toezicht wordt gehouden op dat bestuur. Eind augustus liep de termijn van de huidige Commissie Monitoring Corporate Governance af. Het is nuttig om aan het eind van een periode te evalueren en te bekijken hoe je verder wilt. Zeker na 10 jaar Corporate Governance Code in Nederland. Het standpunt van de VVD is duidelijk. De VVD wil dat de overheid zich verder terug trekt als het gaat om corporate governance. De huidige aanpak heeft gewerkt, de naleving is inmiddels op een hoog niveau. En het is dus wat de VVD betreft tijd dat het bedrijfsleven het meer en weer zelf oppakt.

Op donderdag heel uiteenlopende afspraken, allereerst een technische briefing van de algemene rekenkamer over garanties. De overheid heeft in de afgelopen jaren steeds meer garanties afgegeven. En daar zitten risico’s in. Daarna nog een gesprek met de voorzitter van het Regie College Wadden en ’s avonds een gesprek van de VVD-partijcommissie Financiën met Willem Buiter CEO bij Citi Group. Ook dat laatste gesprek levert weer voldoende stof te nadenken op.

Op vrijdag en zaterdag is het tijd voor het Najaarscongres van de VVD Bestuurdersvereniging in Lunteren. Altijd leuk om weer zoveel bekenden te zien. En de sfeer is ontzettend goed.