Delta Lloyd, Europese Rekenkamer, Mark Rutte en campagne

Een week van kameractiviteiten en campagne-activititeiten. Op maandag een werkbezoek aan verzekeraar Delta Lloyd om bijgepraat te worden over de nieuwe regelgeving voor verzekeraars. Het ministerie wil een nieuwe regeling invoeren vooruitlopend op Europese regelgeving. Goed om te horen hoe dit in de praktijk uitwerkt en de negatieve gevolgen. Wordt vervolgd …

Op dinsdag een technische briefing over de Comptabiliteitswet. De Comptabiliteitswet wordt gemoderniseerd. De wet regelt het beheer van de financiën van het Rijk. Niet veel in de belangstelling, maar wel belangrijk voor een goede besteding van de middelen, de controle daarop en het budgetrecht van de Tweede Kamer. ’s Avonds de tweede VVD-bijeenkomst voor ondernemers in de Tweede Kamer. Dit keer een inspirerend verhaal van ondernemer Wim v/d Leegte van VDL.

De woensdag start met de aanbieding van het rapport van de Europese Rekenkamer over de uitgaven van de Europese Unie. Helaas weer een toename van de fouten in het rechtmatig besteden van de EU-middelen. Het foutpercentage ligt met 4,8% ook fors hoger dan in Nederland (< 1%). Dus daar valt nog veel werk te verzetten. Een verplichte lidstaatverklaring, zoals Nederland die al heeft, zou een oplossing kunnen zijn, maar daarnaast ook meer aandacht voor sanctiemogelijkheden en regelgeving die zo complex is dat je haast wel fouten moet maken (bijvoorbeeld aanbestedingsregels).

In de loop van de middag naar Fryslân voor de campagne voor de herindelingverkiezingen. Eerst naar Mark Rutte bij Commerciële Club Leeuwarden in het Fries Museum, dineren met Mark Rutte en VVD-kandidaten en campagneteam in Leeuwarden in het pand Nieuw! En vervolgens snel door naar Politiek Café in Joure met Mark Rutte. Overal veel enthousiasme! Woensdag laat terug in Den Haag.

Op donderdag een volle dag met afspraken met onder andere een kennismaking met de nieuwe CEO van SNS Reaal. Op vrijdag alweer op pad voor het overleg van de Noordelijke Kamerleden en Noordelijke ondernemers in Drachten. Veel dossiers komen ter sprake: o.a. gaswinning Groningen, infrastructuur en EFRO-middelen. Snel door naar Harlingen voor overleg met de VVD-ers van Vlieland,Terschelling, Ameland en Harlingen. ’s Avonds een campagne-activiteit; een Politiek Café van de VVD Leeuwarden met VVD-minister Henk Kamp. Een plezier om naar zijn nuchtere kijk op zaken te luisteren. De campagne barst nu echt lost, want op zaterdag beginnen met canvassen in Grou en Zuiderburen samen met VVD-minister Stef Blok en alle VVD-kandidaten voor de herindelingverkiezingen op 13 november a.s., we eindigen de dag in de binnenstad van Leeuwarden met Mark Rutte. Superleuke canvasdag! Voor de dames van de VVD ook op zondag actief met een High Tea in het VVD-pand Nieuw! met als obers Max Pieter en Christopher in rokkostuum. Leuke uitwisseling over het politieke werk. Ook input gekregen van Nivo Noord voor het landelijke plan voor een eigen schoonmaakbedrijf van het Rijk.