ECB, verzekeraars, toekomst bankensector, najaarscongres

Op zondag met de trein naar Frankfurt voor een werkbezoek van de vaste Kamercommissie Financiën aan de Europese Centrale Bank (ECB). Op zondagavond eerst een etentje met de Nederlandse ambassadeur in Duitsland en enkele bankiers (Rabobank, NIBC, ING). Informatief om vanuit Duitsland en de praktijk ook de visie te krijgen op de Nederlandse financiële sector, maar ook zeker op alle Europese regelgeving. Op maandagochtend het werkbezoek aan de ECB met erg nuttige gesprekken over het Europees bankentoezicht, de bankenunie en de macro-economische ontwikkelingen in Europa. Met de trein terug naar Den Haag, het deel tussen Frankfurt en Köln is een hogesnelheidstrein met 270 km/uur, dus dat schiet lekker op.

Op dinsdagavond de maandelijkse VVD-partijcommissie Financiën, dit keer over de kredietverlening en overheidsgaranties. Dat sloot ook goed aan, omdat op woensdag er een algemeen overleg over kredietverlening was. Naast MKB kredietverlening, Deutsche Bank en hypotheken, is één van de punten de verzekeraars. De VVD is tegen een tijdelijke maatregel die strengere kapitaalseisen stelt aan verzekeraars. Per 1 januari 2016 worden op Europees niveau nieuwe kapitaalseisen ingesteld voor verzekeraars, de zogenaamde Solvency II. De minister van Financiën wil zo lang niet wachten en is voornemens om per 1 januari 2014 een set nationale regels in te voeren. Deze regels zijn echter strenger dan de regels die vanuit Europa gaan komen, en zorgen bovendien voor extra administratieve lasten voor de verzekeraars, die zich ook al moeten voorbereiden op Solvency II. De VVD vindt het onnodig om voor zo'n korte periode nog een heel nieuw toezichtsregime op te tuigen. Bovendien zorgt dit voor een ongelijk speelveld binnen Europa. Op woensdag ook nog een gesprek over Europese regelgeving, met PWC over de ontwikkelingen in Europa op het gebied van regelgeving voor accountants.

Het kabinet heeft recent haar toekomstvisie voor de financiële sector gepresenteerd, en daarover vond donderdag een rondetafel plaats met bankdirecteuren, toezichthouders en wetenschappers. De meningen liepen behoorlijk uiteen, met name als het ging om de opbouw van kapitaalbuffers. Binnenkort wordt de toekomstvisie besproken in de Tweede Kamer.

Op vrijdag een werkbezoek bij Aegon in Den Haag, onder meer over investeren in Nederland door verzekeraars en de regelgeving Solvency. Maar ook een goed beeld van het bedrijf gekregen, met veel activiteiten in Verenigde Staten (Transamerica). En tot slot ook een leuk gesprek met een aantal jonge mensen die werkzaam zijn binnen Aegon. Hoe kijken zij nu tegen de financiële sector aan. Daarna snel door naar het Noorden, want er staat een overleg gepland met de 3 Noordelijke Statenfracties van de VVD en aansluitend ook nog een bijeenkomst met de VVD afdelingen Ferwerderadiel, Dongeradiel, Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland en Tytjerksteradiel. De eerste is op de vaste locatie in Marum, de laatste op een wel heel bijzondere vergaderlocatie met direct naast de vergaderzaal (en uitzicht op) de koeienstal.

En deze week gaat het werk ook door op zaterdag, want in Den Bosch is er het Najaarscongres van de VVD. Daar is het Europese verkiezingsprogramma vastgesteld. Een mooi, inspirerend en realistisch programma: Europa waar nodig. Europa is goed voor de economie en de interne markt, maar moet zich met heel veel zaken juist ook niet bemoeien. Al met een drukke week met een lange dag als afsluiting, half 8 ’s ochtends vertrek en ’s avonds pas weer thuis. De week begon met Europa (ECB in Frankfurt) en eindigt met Europa (verkiezingsprogramma).