ABN AMRO, veerbotenoorlog en MiFID/MiFIR

Van start met een bezoek aan Koudum om bij de Algemeen Leden Vergadering van de VVD Súdwest Fryslân samen met collega Anne Wil Lucas te praten over de Haagse actualiteit. Laat in Den Haag, want ook nog eens veel afgesloten wegen door wegwerkzaamheden. Op dinsdag de reguliere activiteiten en een overleg over accountants in restaurant Poentjak samen met PVV-collega Roland van Vliet. Goede discussie over Europese ontwikkelingen, cultuur en publieke debat.

Op woensdag twee grote debatten. Allereerst het debat over de toekomst van de financiële instellingen ABN AMRO en a.s.r.. De VVD wil dat ABN AMRO en a.s.r. uiteindelijk voor de volle 100% moeten worden geprivatiseerd. De VVD wil de bedrijven op een snelle en verantwoorde manier naar de markt brengen. Het Kabinet kiest voor een gefaseerde, volledige beursgang voor ABN AMRO en voor a.s.r. een volledige beursgang of onderhandse verkoop. Dat is een goede stap op weg naar een gewone financiële sector. Het doel van de overheid is niet om banken of verzekeraars in bezit te hebben. Verzekeren of bankieren zijn geen overheidstaken. Het is belangrijk dat er een divers en concurrerend bankenlandschap komt, en daar horen geen twee staatsbanken bij. Voor het debat is eigenlijk te weinig tijd, en dat is best frustrerende, bij zo’n belangrijke kwestie.

Aan het begin van de avond debatteerde de Tweede Kamer over de 'veerbotenoorlog', de veerbotenkwestie die al lange tijd speelt op de lijn Harlingen-Terschelling, en waarvan ook Vlieland de dupe dreigde te worden. Uitgangspunt voor de VVD is dat eilanders en ondernemers op de eilanden niet het slachtoffer mogen worden van deze veerbotenoorlog. De VVD was kritisch over de oplossing van staatssecretaris Mansveld om het contract met EVT te verbreken, en had een flink aantal vragen. Het is een zeer moeilijke beslissing, maar wel de minst slechte van meerdere kwaden. Deze kwestie kent alleen maar verliezers kent. De VVD wil overigens nog steeds marktwerking en op termijn toe naar concurrentie 'rond de veerdienst', oftewel het openbaar aanbesteden van de concessie. In de zaal vertegenwoordigers van de eilanden Vlieland en Terschelling, en ook van de rederijen Doeksen en EVT. Toch raar om al die bekende gezichten in een zaal in de Tweede Kamer te zien zitten.

Op donderdag eerst een kort debatje in de plenaire zaal. Een zogenaamd Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over de kruissubsidies bij de NS. De partijen kunnen dan moties indienen. D66, VVD en CDA dienen een motie in om een breed onderzoek uit te voeren naar kruissubsidies binnen de NS en niet alleen met Qbuzz. Dit was ook de toezegging van Minister Dijsselbloem tijdens een eerder overleg en daar wil de VVD hem aan houden. Komende dinsdag wordt er over de motie gestemd. Daarna snel door naar een overleg over het per 1 januari jl. ingevoerde provisieverbod.

Vandaag zijn ook mijn oud-collega’s van het managementteam van de gemeente Boarnsterhim op bezoek. Gezellig met ze gelunched, en daarna hebben ze een stukje van het debat over de Europese beleggingsrichtlijn MiFID II en MiFIR bijgewoond. En natuurlijk kon een rondleiding en bezoek aan de plenaire zaal niet ontbreken en aansluitend nog lekker uit eten geweest.

Het debat over MiFID II en MiFIR was vrij technisch, het is een complexe materie. De Europese beleggingsrichtlijn MiFID II en MiFIR is een aanpak van gebrek aan beleggerbescherming en transparantie en het tegengaan van inefficiëntie en te hoge kosten. De VVD wil dat de maatregelen proportioneel en effectief zijn en vraagt nadrukkelijk aandacht voor de administratieve lasten, regeldruk en concurrentiepositie. De minister wil in 2014 een provisieverbod voor beleggingsondernemingen instellen, in Europa gaat het pas in 2016 in. De VVD zet daar vraagtekens bij. Het is een kop op Europese regelgeving en de VVD is daar geen voorstander van.