Veolia, NS, regentes, verzekeraars en Urenco

Een lange rit naar Venlo voor een werkbezoek aan vervoerder Veolia. Vanuit de portefeuille staatsdeelnemingen heb ik natuurlijk te maken met de NS als 100% staatsdeelneming. Maar er zijn ook concurrenten die spoorlijnen exploiteren elders in het land, waaronder Veolia in onder meer Limburg. Een informatief, maar ook leuk werkbezoek, want ik mag “op de bok” meerijden op de lijn Venlo – Roermond die Veolia exploiteert. Daarna door naar het coördinatiecentrum voor bus, trein en taxi/doelgroepenvervoer. Mooi om te zien hoe dit zo efficiënt kan en er meerwaarde is van een integrale aanbesteding van de provincie en gemeenten. Dan is het toch raar om te horen dat het niet gecontinueerd wordt.

Op dinsdag wordt er gestemd over de motie van D66, VVD en CDA, waarin de minister van Financiën wordt opgeroepen een onderzoek uit te laten voeren naar kruissubsidie tussen de activiteiten van de NS-groep en de daartoe behorende dochterondernemingen. Eerder was dit uitgebreide onderzoek al toegezegd door minister Dijsselbloem, maar het voorgestelde onderzoek zelf richtte zich alleen op kruissubsidiëring bij dochter Q-buzz. Ik vind dat de minister zich gewoon aan zijn toezegging moet houden en deze motie draagt daar zorg voor. Met het onderzoek zal er meer transparantie komen over de kruissubsidie tussen NS en de verschillende dochterondernemingen. En dat is echt nodig. Gelukkig haalde de motie het zeer royaal.

Aan het eind van de dag een speciale vergadering. De Verenigde Vergadering der Staten Generaal komt bij elkaar in de Ridderzaal om te besluiten over de wet waarin Koningin Maxima wordt aangewezen als regentes. Dat gebeurt als prinses Amalia nog niet 18 jaar is als Koning Willem Alexander overlijdt. Een wet dus waarvan je hoopt dat die nooit gebruikt hoeft te worden.

Op woensdag een zogenaamd verslag algemeen overleg (VAO). Dit is een kort plenair debat naar aanleiding van een algemeen overleg (AO) dat eerder plaats vond, maar waar partijen nu plenair moties kunnen indienen. Ditmaal had de VVD het VAO aangevraagd. Na het AO kredietverlening was de minister nog met een brief gekomen met een paar tegemoetkomingen aan de eerder geuite bezwaren van de VVD met betrekking tot extra regels voor verzekeraars. Voor de VVD was dat echter nog niet genoeg. Met de aanpassingen loopt de regeling nog steeds vooruit op Europese regelgeving, en het zorgt dus voor een ongelijk speelveld. En verzekeraars moeten praktisch gezien ook nog steeds tegelijkertijd aan maar liefst 3 regimes voldoen: Solvency I, Theoretisch Solvabiliteits Criterium en Solvency II met extra administratieve lasten tot gevolg. Daarom heeft de VVD een motie ingediend om deze ministeriële regeling niet in te voeren op 1 januari 2014. De motie haalde het spijtig genoeg niet. Jammer andere partijen de motie niet steunden. Terwijl ze zich wel druk maken om de kredietverlening en willen dat het vermogen van de verzekeraars wordt geïnvesteerd in Nederland. Dat kan nu veel minder.

Donderdag begint met een rondetafelgesprek over de verkoop van de aandelen Urenco. Het Kabinet heeft aangekondigd de aandelen Urenco te willen verkopen. De VVD vindt dat het publieke belang van non-proliferatie, veiligheid en leveringszekerheid goed geborgd moet zijn. In een eerder debat over staatsdeelnemingen heeft de VVD de minister de ruimte gegeven om te onderzoeken of dat ook zonder aandeelhouderschap kan. De VVD wil dat de besluitvorming over de verkoop van aandelen Urenco zorgvuldig gebeurt. Daarom was er dus 5 december 2013 dat rondetafelgesprek met experts en betrokkenen. Ik heb zelf eerder al een werkbezoek gebracht aan het bedrijf van Urenco in Almelo. De minister komt nu eerst nog met aanvullende informatie, en aansluitend vindt de besluitvorming plaats.

Ook op donderdag dit keer stemmingen, want alle begrotingen moesten worden vastgesteld. Dat gebeurt in een rap tempo. Gelukkig, want er is weer eens code rood aangekondigd voor Noord-Nederland vanwege een storm. Dus mooi vroeg klaar, en ik kan nog bij licht naar huis rijden. Dit keer niet via de route over de Afsluitdijk, maar via Utrecht en Zwolle om de ergste wind en de meeste files te omzeilen. En dat lukt!