Nederlandse Investeringsinstelling, ABN AMRO, Libor en Terschelling

Op maandag in Amsterdam het periodieke overleg van de Vaste Kamercommissie Financiën met De Nederlandsche Bank (DNB). Het was informatief zoals altijd. Omdat volgende week maandag de modernisering van de comptabiliteitswet staat geagendeerd, is er op dinsdag nog een gesprek met de Algemene Rekenkamer over de Comptabiliteitswet om te discussiëren over de aandachtspunten die zij hebben aangegeven bij de Comptabiliteitswet.

De woensdag start met een overleg met de brancheorganisaties van de financiële adviseurs over vakbekwaamheid in de financiële sector. Op 1 januari 2014 wordt een nieuw systeem van vakbekwaamheid en examens voor de financiële sector ingevoerd. Hierover was veel commotie. Over de invoering van een nieuw vakbekwaamheidsbouwwerk bestaat geen onenigheid, kwaliteit moet uitgangspunt zijn. Het bezwaar richt zich op de invulling. De VVD heeft daarom enige tijd geleden samen met D66 een motie ingediend. VVD en D66 verzochten de minister in overleg met de sector vóór 1 december 2013 met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbekwaamheidsbouwwerk, zoals het bij wet opgelegde PE-examen, kan worden versoepeld, maar de kwaliteit wel geborgd blijft. De minister heeft daaraan invulling gegeven en een aantal versoepelingen doorgevoerd. De brancheorganisaties waren daarover nog niet tevreden. Vandaar een gesprek.

Op woensdag ook het debat met de ministers Kamp en Dijsselbloem over de plannen voor een Nederlandse Investerings Instelling.Het kabinet wil het financieringsvermogen van de Nederlandse economie versterken door het oprichten van een Nederlandse Investerings Instelling (NII). De VVD is kritisch over deze nieuwe instelling en zet vraagtekens bij het nut en de vorm van de NII. De VVD wil een aantal waarborgen van de minister over aspecten met betrekking tot de rol van de overheid, marktverstoring en dus ook de taken van de NII als makelaar en de NHI in relatie tot NII en expliciete of impliciete overheidsgaranties. In het debat kwamen de ministers de VVD voldoende tegemoet voor dit moment. De VVD zal de meer uitgewerkte plannen in april 2014 daarop beoordelen. De plannen worden dan opnieuw ter besluitvorming voor gelegd aan de Tweede Kamer.

Op donderdag een dag vol afspraken, waaronder een gesprek met Svenska Handelsbanken, periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer vanuit de Commissie Rijksuitgaven en stemmen over missie naar Mali. Aan het eind van middag nog een tweetal VAO’s (verslag algemeen overleg) over de toekomstplannen voor ABN AMRO en a.s.r. en over de Libor-affaire. De VVD wil ABN AMRO en a.s.r. voor 100% verkopen. Het doel van de overheid is niet om banken of verzekeraars in bezit te hebben. Het is belangrijk dat er een divers en concurrerend bankenlandschap komt, en daar horen geen twee staatsbanken bij. Een blijvend staatsaandeelhouderschap verstoort de concurrentieverhoudingen in de sector. De VVD steunt daarom het op een snelle en verantwoorde manier naar de markt brengen van de bedrijven. Bij het VAO over de LIbor-affaire heb ik namens de VVD een motie ingediend om het manipuleren van rentetarieven zoals Libor strafbaar te stellen en het Openbaar Ministerie dus meer instrumenten in handen te geven om manipulerende handelaren ook strafrechtelijk te vervolgen.

Zaterdag nog naar Terschelling voor een VVD Collegetour voor (kandidaat) raadsleden samen met VVD-collega Betty de Boer. Dus vroeg op om de eerste snelboot van Harlingen naar Terschelling te pakken. Het was een ontzettend leuke dag met enthousiaste, leergierige mensen. Erg leuk om te doen! Aan het eind van de middag terug met de snelboot naar Harlingen. Al met al een afwisselende week.