Erfpacht, betalingsverkeer en ambassadeurs

Na een heerlijk kerstreces met tijd voor vrienden en familie, een lekker weekendje naar Berlijn en afwisselend ook Kamerwerk, begon deze week het gewone Kamerwerk weer. Zoals gebruikelijk wordt gestart met een fractiedag. Goed om het enthousiasme van iedereen weer te zien voor de twee verkiezingen die op stapel staan. Op maandag samen met collega Barbara Visser ook schriftelijke vragen gesteld over erfpacht. In de Volkskrant van 9 januari 2014 verscheen het bericht tienduizenden huizen nog altijd onverkoopbaar door erfpacht. Anderhalf jaar geleden leek er een oplossing te zijn gevonden voor de problematiek rondom particuliere erfpacht, maar veel huiseigenaren met een woning op erfpacht voelen zich nog steeds gegijzeld in hun eigen huis omdat potentiële kopers hun financiering niet rond kunnen krijgen. Reden genoeg om schriftelijke vragen te stellen aan de verantwoordelijke bewindspersonen over deze kwestie. Vraag is of de gemaakte afspraken wel werken, en welke mogelijkheden zijn er om het probleem nu daadwerkelijk op te lossen.

Op dinsdag ook schriftelijke vragen gesteld. Recent heeft de Europese Commissie voorgesteld dat de deadline voor SEPA (Single Euro Payment Area) wordt uitgesteld van 1 februari 2014 naar 1 augustus 2014. De VVD wil weten wat het verlengen van de overgangsperiode voor gevolgen heeft voor bedrijven en consumenten. Ook wil de VVD van de minister weten wat voor problemen de langere IBAN-nummers mogelijk  veroorzaken. Tijdens de overgangsperiode worden rekeningnummers nog automatisch door banken omgezet naar IBAN-nummers. Ook goede doelen zoals giro 555 hebben problemen met de lange IBAN-nummers. De VVD wil weten of er mogelijkheden zijn om dit ook daarna te blijven doen. De VVD vindt dit wenselijk voor een klantvriendelijk en gebruiksvriendelijk betalingsverkeer.

Binnenkort is er een debat in de Tweede Kamer over het betalingsverkeer, ook daar zal SEPA en IBAN wel aan de orde komen. Ter voorbereiding heb ik de nodige afspraken ingepland, deze week met Currence, Betaalvereniging en Equens. Currence is eigenlijk het meest bekend van iDeal, één van de manieren om te betalen op internet. Maar Currence gaat ook over de betaalproducten: Chipknip, acceptgiro en incasso/machtiging. Nu alle betaalproducten door SEPA (Single Euro Payment Area) hetzelfde worden voor de hele Europese betaalmarkt, is vanuit Currence de Betaalvereniging opgericht. De Betaalvereniging coördineert de gemeenschappelijke taken van haar leden op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken. En dan Equens een andere belangrijke schakel in het betalingsverkeer. Equens is de opvolger van Interpay Nederland dat in 1994 is ontstaan uit een fusie tussen drie Nederlandse bancaire organisaties: BeaNet, Eurocard en Bankgirocentrale. Equens is een pan-Europese zogenaamd full service processor. Als een van de grootste partijen in Europa zorgt Equens voor de verwerking van girale en cards-gerelateerde betalingen. Met een jaarlijks volume van 10,4 miljard transacties en 4,4 miljard toonbankbetalingen en geldopnames heeft Equens binnen de eurozone een marktaandeel van 12,5%.

Deze week zijn alle ambassadeurs van Nederland terug in Nederland, en er vinden ook bijeenkomsten plaats met Tweede Kamerleden. Ik ben aanwezig bij de ambassadeursbijeenkomst over de eurocrisis. Eigenlijk had ik daar alleen maar Europese ambassadeurs verwacht, maar ook India, Korea, Australië, China en Japan waren aanwezig. Goed om te horen hoe zij vanuit het buitenland tegen de ontwikkelingen in Nederland en Europa aankijken.

Op donderdag ook nog een gesprek met NS, want binnenkort wordt het nieuwe staatsdeelnemingenbeleid van het kabinet besproken in de Tweede Kamer. NS valt daar ook onder, het is 100% eigendom van de Nederlandse Staat. Op donderdagavond lekker terug naar Leeuwarden. Op zaterdag als beoordelaar nog heen en weer naar Breukelen voor de Kadertraining van de VVD. Het is altijd leuk om mee te werken aan de kadertraining, want het is altijd een enthousiaste groep mensen die aan het begin staan van hun politieke of bestuurlijke loopbaan namens de VVD.