DSI, betalingsverkeer, Urenco en Burum

Een volle week met te beginnen een bezoek aan DSI in Amsterdam. DSI staat voor Deskundigheid, Screening en Integriteit. DSI heeft een openbaar persoonsregister. Voor opname in het register worden personen gescreend op deskundigheid, integriteit en werkervaring. Ze werken ook met tuchtrecht. Interessant met het oog op de discussie over tuchtrecht in de bancaire sector. DSI richt zich vooral op beleggingsondernemingen. De dinsdag is gevuld met reguliere zaken, zoals de fractie, maar ook nog een rondetafelgesprek met liberalen over de bancaire sector.

Op woensdag een gesprek met het Verbond voor Verzekeraars over ontwikkelingen in de branche, en overleg over kredietunies en bitcoins. Leuk om te praten over een ontwikkeling als bitcoins, wat zijn de kansen, wat zijn de bedreigingen. ’s Avonds ook nog de VVD-partijcommissie Financiën, en ook daar aandacht voor de toekomstvisie bancaire sector, waarover binnenkort wordt gedebatteerd. Ondertussen vindt het debat over de problemen bij de belastingdienst plaats met staatssecretaris Frans Weekers in de plenaire zaal. Even voor twaalven besluit de Weekers aan te kondigen dat hij er mee stopt omdat hij onvoldoende vertrouwen proeft in de Tweede Kamer. Zo’n besluit hakt er ook bij de fractie natuurlijk toch in.

Op donderdag is het algemeen overleg over het betalingsverkeer met een veelheid aan onderwerpen. Medio januari heb ik vragen gesteld over het automatisch blijven verlengen de IBAN-nummers. Ik wilde weten of er na de overgangsperiode ook mogelijkheden zijn om dit te blijven doen. De VVD vindt dit wenselijk voor een klantvriendelijk en gebruiksvriendelijk betalingsverkeer. Tijdens het algemeen overleg betalingsverkeer heeft minister Dijsselbloem toegezegd bij de Europese Commissie voor 2 jaar ontheffing aan te vragen en te onderzoeken of het ICT-technisch mogelijk is om het automatisch aanvullen daarna te continueren. Mooi nieuws! Verder de toezegging gekregen dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over toekomstige stappen bij de Europese Verordening interbancaire vergoedingen en terugkoppeling van uitkomst van overleg. De VVD is bezorgd over deze verordening omdat het ertoe kan leiden dat het efficiënte en goede betalingsverkeer in Nederland erop achter uit gaat. Verder gaat de minister ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vragen om nog eens te kijken naar GSN, dat zich richt op het cashgeld en dat eigendom van de grootbanken.

Op donderdag vindt ook het plenaire debat over decentralisatie van taken rondom het onderwijs Friese taal. Mijn VVD-college Karin Straus van onderwijs voert daarover het woord, maar leuk om daar bij aanwezig te kunnen zijn. De VVD is voorstander om de provincie Fryslân verantwoordelijk te maken voor het Fries in het onderwijs. Een voorstel van VVD-staatssecretaris Dekker om deze bevoegdheid te decentraliseren van het Rijk naar de provincie wordt door de VVD van harte gesteund. Het is voor het eerst dat het ministerie een dergelijke bevoegdheid afstaat aan een lager bestuursorgaan. Het Fries is de tweede officiële rijkstaal van Nederland. In eerste instantie had de VVD deze wetswijziging aangemeld als hamerstuk. Niet omdat het niet belangrijk is, maar juist omdat deze wetswijziging wat de VVD betreft vanzelfsprekend is. Volgens Karin Straus kan de provincie het beste zelf de kerndoelen voor het Fries vaststellen: "Met deze wetswijziging leggen we de bevoegdheid over de Friese taal daar waar deze thuis hoort, namelijk bij de Friezen".

De dag sluit ik af met een afspraak met Tennet, één van de staatsdeelnemingen, met het oog op het debat over de nota staatsdeelnemingen op maandag 3 februari. Op vrijdag vertrek vanuit Den Haag naar Almelo voor een werkbezoek van de vaste Kamercommissie van Financiën aan Urenco, alweer één van de staatsdeelnemingen. Minister Dijsselbloem heeft het voornemen aangegeven om de aandelen van deze staatsdeelneming af te willen stoten. Op zaterdag samen met mijn Friese VVD-college Anne Wil Lucas naar de molen in Burum. Deze is een paar jaar geleden afgebrand en men is nu bezig deze te herstellen. Probleem is dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nu de monumentenstatus eraf wil halen. Goed om de betrokkenheid van iedereen in het dorp te zien en hoe belangrijk de molen is voor het dorp!