Witteboordencriminaliteit, UK, kredietverlening en Terschelling

Op maandagavond naar Hilversum voor het programma Haagse Lobby van WNL Radio 1. Ik ga in debat met Marianne Bloos van het Openbaar Ministerie en Folkert Jensma juridisch journalist NRC over witteboordencriminaliteit. De VVD wil witteboordencriminaliteit stevig aanpakken, net als andere criminaliteit. Witteboordencriminaliteit ondermijnt het vertrouwen in de economie en de financiële sector. Voorop staat dat witteboordencriminaliteit niet mag lonen. De personen die de fout in gaan moeten opgespoord, vervolgd en berecht worden. Winsten en financieel voordeel moeten afgepakt worden en recidive (herhaling) moet worden voorkomen. De straffen voor witteboordencriminaliteit moeten ook omhoog.

Op dinsdag de reguliere zaken, maar ook de VVD-partijcommissie Financiën, dit keer over het beloningsbeleid en het toezicht in de financiële sector, en dat levert een levendige discussie op. De volgende ochtend starten met een technische briefing over de implementatiewet voor de Europese richtlijn Capital Requirements Directive IV (CRD IV). Dit gaat over de kapitaalseisen en liquiditeitseisen voor de banken. Een technische brieding is een goede en nuttige manier om meer technische informatie te krijgen over een wetsontwerp door het ministerie. Binnenkort kunnen we ook nog schriftelijke vragen stellen over het wetsontwerp en daarna volgt de plenaire behandeling van de wet.

De rest van de woensdag afspraken over onder meer kredietverlening, onder andere met Ondernemend Nederland (ONL) en over crowdfunding. De kredietverlening voor het bedrijfsleven is een punt waar de VVD zich zorgen over maakt en ook hard voor maakt. Niet alleen op het moment van een algemeen overleg over kredietverlening, maar bij ook bij andere onderwerpen die van invloed kunnen zijn op de kredietverlening, zoals bij de discussie over kapitaalseisen voor de banken.

’s Avonds wordt er een vestiging van Marks & Spencer geopend in Den Haag. Na een groot aantal jaren keert deze Britse keten weer terug in Den Haag en dus voldoende reden voor de Britse ambassadeur in Nederland om de opening te doen. De Contactgroep Groot Brittannië vanuit de Tweede Kamer is ook uitgenodigd voor de opening. En dinsdag en woensdag was er ook een delegatie van het Britse parlement in Nederland voor een werkbezoek. Aansluitend aan de opening is er ook nog een bijeenkomst in de Britse residentie met de Britse ambassadeur en parlementsleden, en daar sluit ook nog de Noord-Ierse minister die gaat over werkloosheid aan.

Op donderdag wordt de agenda weer behoorlijk door de war gegooid door stemmingen die steeds maar uitgesteld worden, uiteindelijk stemmen we aan het eind van de middag voor het krokusreces. Gelukkig kunnen afspraken met de Algemene Rekenkamer en over windparken op zee nog wel door gaan. De stemmingen waren deze week belangrijk, want er zijn twee grote hervormingen door de Tweede Kamer vastgesteld, de Wet Werk en Zekerheid met de hervormingen op de arbeidsmarkt en de Particpatiewet met belangrijke hervormingen in de sociale zekerheid. Kabinet Rutte II is dus op stoom met de hervormingen en de bezuinigingen, die zo broodnodig zijn.

Op zaterdag nog een werkbezoek aan Terschelling met mijn VVD-collega Rudmer Heerema die over natuur gaat binnen de fractie. Het werkbezoek stond dan ook in het teken van de natuur, natura 2000 en de programmatische aanpak stikstof (PAS). Samen met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, enkele VVD-ers en bewoners werd gekeken naar het dynamisch kustbeheer. Belangrijk is dat mensen zich veilig voelen en dat is niet altijd het geval. Belangrijk punt is ook de communciatie van de overheden met de bewoners, het moet meer zijn dan alleen maar zenden. Daarna werd nog een bezoek gebracht aan een agrarische ondernemer met 130 stuks melkvee, die uitbreidingsplannen heeft maar al 8 jaar bezig is met het verkrijgen van een bouwvergunning. Daarbij kwamen ook de gevolgen van het uitblijven van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan de orde. In het politiek café kwamen daarnaast ook nog natura 2000, de nieuwe natuurwet, erfpacht en ganzenproblematiek aan de orde. Al met al een zeer geslaagd bezoek!