Ameland, landbouw/zuivel en campagne

Een recesweek, maar zeker geen rustige week, want op maandag nog een dag in Den Haag, en op dinsdag naar Ameland. Samen met VVD-collega Betty de Boer in gesprek met de directeur VVV en met ondernemers op het eilander over de vaargeul van Holwerd naar Nes, over de windparken op zee binnen de 12-mijlszone en economie en toerisme. Goed om de geluiden uit de praktijk te horen, die we weer kunnen vertalen naar het landelijke debat. Ook hier blijkt maar weer dat de VVD Ameland een echte lokale partij is, maar met de voordelen van een grote, landelijke partij binnen handbereik.

Op donderdag een werkbezoek met VVD-collega Helma Lodders in het kader van landbouw en zuivel. Allereerst een goed overleg met boeren, Staatsbosbeheer en jagers over de ganzenproblematiek. De VVD vindt dat er meer instrumenten moeten komen om de overlast van ganzen nu echt eens aan te pakken. Er is teveel schade voor boeren en natuur. CO2-doding moet toegestaan worden en ook lokmiddelen moeten ingezet kunnen worden. Daarna door naar Friesland Campina een mooi zuivelbedrijf in Leeuwarden dat innoveert en exporteert naar tal van landen. En een bedrijf dat in Leeuwarden groeit en uitbreid. Ook goed om dit bezoek samen met de lokale VVD (Harry Bevers) en provinciale VVD (Franke Doting) te doen. En een zuivelbedrijf is natuurlijk niks zonder de basis “melk”, dus ook nog een bezoek aan de melkveehouderij van VVD-raadslid Nynke Koopmans (Tytjerksteradiel) tijdens melktijd.

Op vrijdag met VVD-collega Betty de Boer naar Harlingen voor overleg met de EVT en hun boot Spathoek, die vanaf 1 maart weer gaat varen op de lijn Harlingen – Terschelling. ’s Middags in Leeuwarden overleg met de VVD-afdelingen over de gemeenteraadscampagne. Leuk om het enthousiasme van de verschillende VVD-afdelingen te zien! Op zaterdag 1 maart start de VVD-campagne officieel in Rotterdam, maar ook in de regio. Dus ik ben aanwezig bij de VVD Opsterland die een winkel heeft in Gorredijk in het kader van de verkiezingen. Leuk om de lokale VVD-afdeling en VVD-lijsttrekker Nikita Brameijer te kunnen ondersteunen. Belangrijk onderwerp voor de VVD in Opsterland is werk en banen. En ze gaan voor koopzondagen, en de ruimte voor ondernemers om zelf te kiezen voor koopzondagen. Landelijk is dat mogelijk gemaakt en de VVD Opsterland wil ondernemers die ruimte ook bieden in Opsterland.