Huisvestingswet, Cash Quiz, AM-web en campagne

Mijn VVD-collega Roald van der Linde (woordvoerder wonen) diende op maandag bij de behandeling van de Huisvestingswet een amendement voor de Wadden in. De zeer specifieke situatie van de woningmarkt op de Waddeneilanden rechtvaardigt maatwerk in de Huisvestingswet. De VVD wil dat maatwerk in de nieuwe Huisvestingswet mogelijk maken. De Waddeneilanden kunnen dan zelf bepalen of ze hier ook gebruik van willen maken. Het kan niet zo zijn dat eilanders door deze nieuwe Huisvestingswet  straks geen huis meer kunnen kopen op de eilanden. Ik ben als Waddenwoordvoerder daar erg blij mee. En op maandag op Omrop Fryslân radio geweest om een toelichting te geven.

Tussen de middag op dinsdag is het vaste moment waarop petities worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Vereniging van Banken bood dit keer Cash Quiz aan de Tweede Kamer aan met het oog op de Week van het Geld van 10 tot en met 14 maart a.s.. In die week geven allemaal mensen uit de financiële wereld gastlessen over geld op basisscholen door het hele land heen. Ik geef zelf op 10 maart een gastles op de basisschool Aquamarijn in Leeuwarden. Na de stemmingen op dinsdag was er een gesprek met de heren Frijns en Hoekstra van de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal, die onlangs hun rapport hebben gepresenteerd. Goed om nog meer achtergronden te krijgen voor het debat dat binnenkort gaat plaats vinden. Volgens hen was de eerder ingevoerde Interventiewet niet nodig voor de nationalisatie en voor de rest was de wet te zwak. De Interventiewet was feitelijk een glijbaan naar nationalisatie!

Op woensdag naast extra stemmingen over moties met betrekking tot de crisis in Oekraïne, vooral intern overleg, onder meer over kansspelen en erfpacht. Op donderdagen trouwens ook weer stemmingen. En ook een interview met AM web een blad en website voor de financiële sector, voor de tussenpersonen,adviseurs en verzekeraars. En ook de volgende afspraak staat in het teken van de financieel adviseurs, want er staat ook nog een gesprek met de brancheorganisatie CFD gepland. Aan het eind van de middag is er ook nog een technische briefing over de quickscan personenvervoer van de Autoriteit Consument en Markt. Een helder rapport dat ook weer aanknopingspunten biedt voor de NS als staatsdeelneming.

Op 19 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En de campagne is in volle gang. Altijd een super leuk tijd! Wel raar om je eigen stad geen campagne te voeren, want daar zijn al herindelingsverkiezingen geweest in november 2011. Op zaterdag dus een volle campagnedag, die begint met de opening van het VVD Café in Ferwert samen met VVD-collega Anne Wil Lucas. Hartstikke leuk om te zien hoe enthousiast men daar bezig is en gekozen heeft voor een totaal andere aanpak dan vorige verkiezingen. Na het canvassen door naar Bolsward om de VVD Súdwest Fryslân te ondersteunen. De komende week nog lekker verder met campagne voeren.