Raadsverkiezingen, molen Burum en vervallen debat

Een rare week, de week van de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. Op die woensdag is het geen vergaderdag in Den Haag, dus een keertje extra heen en weer naar Leeuwarden. Op dinsdagavond naar Leeuwarden en op woensdagavond weer terug naar Den Haag. Het is sowieso een rare gewaarwording om druk bezig te zijn met verkiezingen en alle verkiezingskoorts mee te maken, en dan zelf niet te mogen stemmen. In november 2013 waren er in Leeuwarden namelijk al herindelingsverkiezingen en ik heb dus toen al gestemd.

Een week ook met veel interne overleggen, maar ook twee (besloten) technische briefings, één van het Centraal Plan Bureau over het Centraal Economisch Plan 2013 en één van de Algemene Rekenkamer over zbo's en andere instellingen op afstand van het Rijk. Technische briefings zijn nuttig om in korte tijd veel informatie te kunnen krijgen over een rapport dat is of wordt uitgebracht.

Op woensdag in Kollum samen met PvdA-collega Lutz Jacobi een overleg met de burgemeester van Kollumerland c.a. en Erfgoed Kollumerland over de monumentenstatus van molen WIndlust in Burum. De bewoners, de gemeente en de stichting zijn heel actief bezig om de monumentenstatus van de molen te behouden. Lutz Jacobi, Sander de Rouwe, Anne Wil Lucas en ik hebben daarover vragen gesteld aan de minister van OCW. De antwoorden die kwamen boven niet echt veel handvaten, en dus daarom nogmaals overleg met de betrokken partijen.

Op deze verkiezingsdag ook nog een klein incident dat zelfs de nationale media haalt. De VVD-lijsstrekker Amarins Geveke retweet tijdens haar werk op het stembureau een tweet van mij met de oproep “Stem vandaag! Stem lokaal! Stem VVD!”. Als stembureaulid zijn natuurlijk alle stemoproepen en –uitingen verboden, ook al is de regelgeving misschien niet helemaal toegesneden op de nieuwe sociale media. Amarins heeft daarna direct haar werk als stembureaulid neergelegd. Echt ontzettend sneu voor haar alle gedoe en commotie!

Op woensdagavond de uitslagen deels in Fryslân, deels in de auto en deels in Den Haag mee gekregen. Ik kijk natuurlijk met extra interesse naar de uitslagen in Fryslân, want de afgelopen weken veel samen gewerkt met de Friese VVD-ers die met veel enthousiasme en inzet de campagne’s hebben gedaan.  Landelijk heeft de VVD een tik gekregen en dat is niet zo raar in deze tijden waar moeilijke maatregelen nodig zijn. Maar de VVD loopt daar nooit voor weg. De verschuivingen in Fryslân bij deze verkiezingen zijn zoals wel vaker minder uitgesproken dan in de rest van het land. In Fryslân gaven de uitslagen een heel divers beeld. In veel gemeenten behoud van het zetelaantal, met soms wel een beperkt stemmenverlies. Vlieland was niet alleen de eerste gemeente met de uitslag, maar de VVD werd hier ook weer de grootste partij met wederom 4 zetels. Een mooi resultaat voor het meest liberale stukje Fryslân. Maar in Weststellingwerf werd de VVD op 16 stemmen na ook bijna de grootste partij, in Kollumerland haalde VVD bijna een vierde zetel, en op Terschelling was er ook behoorlijk wat stemmen winst, maar helaas niet een derde zetel. Verlies was er ook in Menameradiel, Franekeradeel, Dongeradeel met elk 1 zetel minder. Opvallend was het relatief grote zetelverlies in de grote gemeenten Smallingerland en Súdwest Fryslân(respectielijk van 4 naar 2 zetels en van 5 naar 3 zetels). Maar natuurlijk sowieso alle VVD-stemmers bedankt voor de steun en het vertrouwen!

Op donderdag gaat mijn debat in de plenaire zaal over de aanpassing van de Wet financieel toezicht over toezichtvertrouwelijke informatie van DNB en AFM voor de algemene rekenkamer niet door. De agenda in de Tweede Kamer verandert regelmatig, maar eigenlijk raak je daar toch nooit echt helemaal aan gewend. Dit keer kon minister Dijsselbloem niet op tijd terug zijn uit Brussel, waar hij overleg had over de bankenunie met het Europees parlement. Nu wordt het debat de komende week ingepland.

Op donderdagavond weer terug naar Fryslân en Leeuwarden, met op vrijdag een regeldagje voor allerlei zaken, waaronder het ophalen van mijn nieuwe paspoort. Het duurde dit keer wat langer voordat het paspoor klaar was, omdat er veel aanvragen waren. Dat komt omdat met ingang van maart van dit jaar het paspoort niet meer 5 jaar geldig, maar 10 jaar, en dat is voor mensen natuurlijk aantrekkelijk. Inmiddels is de prijs van een paspoort ook gemaximeerd, helaas rekent men in Leeuwarden het maximale tarief dat gevraagd mag worden.