Nuclear Security Summit, Open Data, Fyra en Marumoverleg

Deze week is de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag. En daarom in Den Haag veel extra veiligheidsmaatregelen, veel politie op de been en dag en nacht helikopters boven de stad. En ook de bereikbaarheid is veel slechter, omdat wegen geheel of gedeeltelijk worden afgesloten, zoals de A44 en A4. Daarom voor de zekerheid alvast maar een andere route naar Den Haag genomen, via de A6, Utrecht en de A12. En daar uiteindelijk geen enkel probleem. De problemen blijken uiteindelijk door alle communicatie ook de rest van de week erg mee te vallen.

Op maandag een fractiedag in Den Haag. De NSS begint ook op maandag in Den Haag, tientallen wereldleiders komen naar Nederland. Mooie beelden op tv van de aankomst van president Obama en het bezoek aan het Rijksmuseum. De volgende dag op de voorpagina van alle internationale bladen de foto van de persconferentie van president Obama en premier Rutte voor de Nachtwacht. Mooie reclame voor Nederland!

Deze week zou op donderdag het debat over de wijziging van de Wet financieel toezicht plaats vinden, dat eerder al was uitgesteld. Maar ook deze keer ging het niet door, dit keer vanwege de Tweede Kamer zelf. Wel erg last minute op woensdagmiddag, en daardoor stond de plenaire zaal op donderdag nu leeg. Het gaat over het verstrekken van toezichtsvertrouwelijke informatie aan de Algemene Rekenkamer door DNB en AFM. Nu vindt de behandeling van de wet plaats tijdens het wetgevingsoverleg over de implementatiewet kapitaalsvereisten CRD IV op 14 april a.s..

Ter voorbereiding daarop ook nog een overleg met iemand die weer eens totaal anders kijkt naar de kapitaalseisen. Er zou meer naar statistische informatie gekeken moeten worden. En dus kijken naar de daadwerkelijke “default” (waar men dus heeft moeten afschrijven op kredieten) ten opzichte van de risico’s waar ze zelf mee rekening hebben gehouden.

Verder diverse overleggen deze week, waaronder met de Rabobank om de lopende dossiers door te spreken. Op donderdag is verder de presentatie van het Trendrapport Open Data van de Algemene Rekenkamer. Een goede technische briefing die zicht biedt op de mogelijkheden die open data bieden, bijvoorbeeld ook als het gaat om besparingsmogelijkheden. In Engeland is er meer dan 200 miljoen bespaard op één type geneesmiddel, doordat er beter zicht werd verkregen via open data op de geografische spreiding van het voorschrijven in het land. Aansluitend nog bijgepraat met VVD Leeuwarden, Serge Hollander en Harry Bevers, over enkele lopende dossiers in Leeuwarden, zoals de Blokhuispoort. Informatief, maar vooral ook gezellig.

’s Middags vindt het debat over de deal over de terug verkopen van de Fyra plaats. Ik ben daarbij betrokken vanuit de portefeiulle staatsdeelnemingen. Duidelijk is dat de Fyra, ook financieel, nog steeds een debacle blijft ook al komt er nu een bedrag van 125 mijoen euro terug van de bouwer AnsaldoBreda. In totaal heeft het fiasco 600 miljoen euro gekost, dus het is maar een beperkt bedrag. Maar er is nu in elk geval zekerheid over het bedrag dat terug komt en er komt geen ellenlange, kostbare juridische procedure. Het is in ieder geval beter dan helemaal niets.

Op vrijdag lekker in Leeuwarden en het is ook nog eens fantastisch voorjaarsweer. Op het eind van de dag nog naar Marum voor het Marumoverleg, met de drie VVD-Statenfracties uit Fryslân, Groningen en Drenthe en de fractievoorzitters van Leeuwarden, Groninge en Assen. De Kamerleden sluiten daar oook altijd bij aan. Een goed overleg om elkaar te informeren over wat er allemaal speelt en lopende dossiers te bespreken.