Implementatiewet, NBA, Algemene Rekenkamer, NIVO Noord

Omdat de plenaire zaal vaak vol geboekt is met debatten, vinden veel debatten over wetgeving inmiddels plaats in zogenaamd wetgevingsoverleg (WGO). Dit wetgevingsoverleg vindt dan plaats op maandag, en dus niet op de normale vergaderdagen (dinsdag, woensdag en donderdag). Afgelopen maandag was er een wetgevingsoverleg over de implementatiewet kapitaalsvereisten.

 

De VVD wil een vrije, stabiele en dienstbare bankensector. De band tussen de overheid en de financiële sector moet worden doorgesneden, zodat de belastingbetaler niet nog een keer banken moet redden. Maar de VVD heeft daarnaast ook oog voor het gelijke speelveld en de overregulering in de sector én natuurlijk de kredietverlening. De VVD is voor het verhogen van de kapitaalbuffers van de banken die bijdragen aan een stabiele bankensector. Daarbij is het belangrijk dat banken bij een gelijk risico, ook gelijke buffers aan moeten houden. In Nederland, maar ook binnen Europa. Daar horen geen extra koppen op Europese regelgeving bij. Dit jaar komen er nog meerdere onderzoeken voor de financiële sector, allereerst over de kredietverlening, de stapeling van regelgeving (heffingen, belastingen en buffers) en overregulering en administratieve rompslomp in de financiële sector. De Nederlandsche Bank heeft recent aangegeven dat bij een groei van ongeveer 1% er problemen zijn bij de kredietverlening. En er zijn al grote problemen bij het MKB, maar ook in de zorg als het gaat om de financiering. De DNB roept zelfs om een actieplan voor het MKB. De VVD wil eerst de uitkomsten afwachten, voordat er een besluit genomen wordt over het invullen van een lidstaatoptie (extra kop op Europese regelgeving), waarbij een extra buffer voor Nederlandse banken wordt ingesteld (de systeemrisicobuffer), die niet in alle andere Europese landen worden ingevoerd. Daarom heeft de VVD een amendement ingediend. Dat is noodzakelijk omdat anders deze extra buffer al in de wet is opgenomen.

 

Ook deze week weer een heel divers palet aan afspraken. Zo stond er een kennismaking met de Federatie Financiële Planners op de agenda, een overleg met de mensen achter het Klachtenmeldpunt Deutsche Bank en overleg van de werkgroep Budgetrecht in EU-perspectief, waar ik voorzitter van ben. Maar ook tijd voor een meer ontspannen afspraak zoals het traditionele Limburgs aspergediner in Nieuwspoort. Op woensdag ontvang ik ook NBA Young Professional, jonge accountants, in de Tweede Kamer. Het is altijd leuk om mensen een kijkje achter de schermen van de Tweede Kamer te kunnen geven, en tegelijk ook nog met jonge mensen in discussie te gaan over hun vak. Over de cultuur en de incidenten van de laatste tijd, over kantoorroulatie, over scheiding controle en advies en nog veel meer. Deze jonge accountants zijn wat mij betreft de nieuwe cultuurdragers voor de accountants in de toekomst.

 

Tweemaal per jaar heeft Commissie Rijksuitgaven overleg met de Algemene Rekenkamer, dit keer op Fryske twitterdei, dus oerlis Kommisje Rykútjeften mei de Algemiene Rekkenkeamer J Waar gaat zo’n overleg over? Over het verbeteren van beleidsdoorlichtingen, over het gebruik van open data, over de onderzoeken van de algemene rekenkamer, over verantwoordingdag en en de rapporten van de algemene rekenkamer die natuurlijk altijd bij het jaarverslag van het rijk zitten.

 

Op Goede Vrijdag ook nog een werkbezoek, dit keer in de regio, aan het bedrijf Nivo Noord. Een werkbezoek samen met VVD-raadslid Harry Bevers aan een boeiend bedrijf in Leeuwarden. Ook hier weer genoeg gespreksonderwerpen: de plannen voor rijksschoonmaakbedrijf, maar zeker ook de decentralisaties van het Rijk naar gemeenten, met name de participatiewet. Nivo Noord werkt al veel samen met gemeenten, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een toekomst in de schoonmaakbranche te bieden. Ze zien ook volop mogelijkheden voor arbeidsgehandicapten en mensen met indicatie sociale werkvoorziening. Het bedrijf heeft een eigen Nivo Academie om hun opleidingen voor de 500 man personeel te verzorgen. Leuk om te zien hoe enthousiast mensen en hun familie zijn als ze een diploma krijgen, soms de eerste in hun hele leven.