Waddenveren, Financiële Poort, kredietverlening en Erasmus Universiteit

Na een gezellig paasweekend de laatste week voor het meireces. Deze week is er een debat over de Waddenveren van Harlingen naar Vlieland en Terschelling. Het is al een langslepende kwestie. Voor de VVD is altijd uitgangspunt geweest dat de eilanders en ondernemers op de eilanden niet de dupe mogen worden van deze veerbotenoorlog. Het is mooi dat er nu duidelijkheid is, maar het heeft wel een fors prijskaartje. Er ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij Doeksen om het nu te waar te maken als het gaat om kwaliteit, prijs en dienstverlening. De VVD had nog fors aantal vragen over de € 9 miljoen die de overheid betaald aan EVT, maar ook de juridische risico’s. Tijdens het debat over de Waddenveren heb ik aan staatssecretaris Mansveld gevraagd om een onderzoek te doen aar het (op termijn) decentraliseren van de taak van de Waddenveren naar de provincies. In dit geval de provincies Noord-Holland en Fryslân. De VVD wil dat deze taak zo dicht mogelijk bij de eilanden wordt georganiseerd, bij de mensen waar het om gaat. Het busvervoer en regionale spoorlijnen zijn al succesvol gedecentraliseerd, dus dit is een logische vervolgstap volgens de VVD. Staatssecretaris Mansveld heeft toegezegd dat er een dergelijk onderzoek wordt gedaan.

Een keer per half jaar organiseert de financiële sector de zogenaamde Financiële Poort in Nieuwspoort. Dit keer was minister Dijsselbloem te gast om te praten over de bankenunie. Goed om daar als woordvoerder ook bij te zijn en naast de speech van Dijsselbloem in gesprek te gaan met mensen uit de financiële sector. Er gebeurt op dit moment heel veel in de financiële sector, heel veel regelgeving en volgens de VVD dreigende overregulering. Op de vraag van iemand uit het publiek aan Dijsselbloem wat er in 2008 zou zijn gebeurd als de huidige regels toen zouden hebben gegolden, was het antwoord dat er dan in heel Europa misschien maar 2 of 3 banken in de problemen zouden zijn gekomen. Duidelijk dat de grens qua regelgeving wel is bereikt, want we kunnen met regelgeving nooit elk risico weg nemen als politiek, dan zou de financiële sector helemaal niet meer werken.

De rest van de week nog verschillende afspraken o.a. met Beren Pastoor (de lobbyist van het Noorden), Rederij Noordgat, Aedes (over derivaten) en met gedeputeerde Sietske Poepjes over de sluizen bij Kornwerderzand.

Het wordt gelukkig niet erg laat met de stemmingen voor het meireces, even na negenen zijn we klaar. De volgende dag heb ik nog een afspraak in Den Haag bij de ING voor een workshop over kredietverlening. Leuk om zelf aan de slag te gaan met het beoordelen van kredietaanvragen, maar ook boeiend om te horen welke afwegingen de ING daarbij maakt. Natuurlijk kwamen ook de renteswaps bij het MKB nog aan de orde. ING is bewust altijd erg terughoudend geweest bij het verkopen van renteswaps aan het MKB omdat het weliswaar een nuttig, maar ook complex product is. De klant moet goed begrijpen wat het product doet en welke risico’s er zijn.

En dat reces niet gelijk staat aan vakantie, blijkt wel uit mijn afspraak op de eerste dinsdag in het reces. Ik reis af naar Rotterdam om daar bij de Erasmus Universiteit in debat te gaan met Henk Nijboer (PvdA) en Arnoud Boot (hoogleraar in Amsterdam) over de bankensector. Het is altijd enorm leuk en verrassend om in debat met studenten. Zeker ook tijdens deze door de economische facultuteit (van de EFR Economy Faculty association Rotterdam) georganiseerde bijeenkomst.