EU-campagne, accountancy en Duisenberg School of Finance

 

De campagne voor de Europese Verkiezingen op donderdag 22 mei is op 10 mei door de VVD voortvarend van start gegaan in Den Bosch tijdens het evenement Floraliën in de Brabanthallen (ook leuk om dat evenement een keer te zien). Prominent aanwezig is daar ook de Friese kandidaat Jan Huitema (nr. 6 op de VVD-lijst) met zijn inmiddels beroemde trekker met aanhanger “boer zoekt stem”. De foto van de trekker met Mark Rutte haalt op zondag zelfs de Telegraaf. Met de slogan “Brussel kan wel wat boerenverstand gebruiken”, lopen de activiteiten voor de campagne eigenlijk door de hele week heen. Op vrijdag bij het debat “Wat betekent Europa voor jongeren?” in De Bres in Leeuwarden, wederom met VVD-kandidaat Jan Huitema. En op zaterdag de alom bekende verkiezingsmarkt bij de Waag in Leeuwarden. Heerlijk om ook eens campagne te voeren met stralend mooi weer.

Het gewone Tweede Kamer werk gaat bij deze verkiezingen natuurlijk gewoon door. Veel afspraken onder andere: lunchafspraak samen met enkele andere VVD-collega’s met de top van ABN AMRO over onder meer de toekomst van ABN AMRO en de kredietverlening, een gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken over derivaten in het MKB, een gesprek met Ondernemend Nederland (ONL) over SEPA (één Europees betalingsverkeer) en het altijd gezellig Achterhoeks Lentediner in Nieuwspoort.

In de aanloop naar het debat (algemeen overleg) over accountancy op woensdag nog druk met de voorbereidingen en de diverse media die interesse hebben in het debat (o.a. Telegraaf, de Persdienst, NRC, Het Financieel Dagblad). De accountant speelt een belangrijke rol in de markteconomie. De recente schandalen maken dat duidelijk. Onafhankelijkheid en het zijn van kritische expert zijn van groot belang in deze beroepsgroep. Om de kwaliteit van de controle en de accountantskantoren te verbeteren, vind ik het cruciaal dat de AFM openbare kantoorspecifieke rapportages publiceert. Op verzoek van de VVD is het inmiddels in de wet opgenomen dat dit kan, maar nu moet de AFM het nog daadwerkelijk gaan doen. Een ander voorstel dat ik heb gedaan is om fraude beter aan te kunnen pakken en daarom de verjaringstermijn op te trekken. De huidige termijn is vaak te kort omdat problemen pas later duidelijk worden. Een derde punt dat ik in het debat aan de orde heb gesteld is het verlengen van de termijn voor kantoorroulatie van 8 naar 10 jaar. Bij verplichte kantoorroulatie zijn er nu strengere Nederlandse regels dan die in andere EU-staten. Dit zal leiden tot hogere lasten voor Nederlandse ondernemingen. De VVD wil de wetgeving in lijn brengen met de EU en geen extra Nederlandse regels. Zo is de concurrentiepositie gelijk, zijn er minder lasten voor het bedrijfsleven, terwijl het principe overeind blijft.

Op donderdagavond na een hoofdelijke stemming over een motie van wantrouwen van de PVV tegen staatssecretaris Teeven over de grote toestroom van asielzoekers uit Eritrea, weer lekker naar Fryslân. De motie haalt het niet alleen de PVV stemt voor, maar daardoor wel veel later terug dan gepland. De volgende ochtend staat de eerste afspraak met enkele andere Friese Tweede Kamerleden en de NS over Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 alweer op de agenda. Aansluitend door naar Amsterdam voor een discussiebijeenkomst van de Duisenberg School of Finance over de balans tussen kapitaalbuffers en kredietverlening met mijn D66-collega Wouter Koolmees, verschillende banken, de NVB en hoogleraren. Goed om politiek, wetenschap en bedrijfsleven op deze manier bij elkaar te brengen en te discussiëren over een actueel thema.