Open data, open spending, verantwoordingsdebat en BNR Kamerledenpanel

De Algemene Rekenkamer heeft enige tijd geleden een Trendrapport Open Data gepresenteerd. Voor de commissie Rijksuitgaven was dit aanleiding om een symposium te organiseren over open data en open spending. Uit het trendrapport kwam naar voren dat Nederland als het gaat om verantwoording slecht presteert met 0% open spending. De commissie voor de Rijksuitgaven wil kijken hoe de ontwikkelingen op het terrein van open data en het digitale domein kunnen bijdragen aan een verbeterde verantwoording over uitgaven en beleid, op nationaal, decentraal en op Europees niveau. 'Open data' gaat over de (digitale) openbaarheid van overheidsinformatie. 'Open spending' gaat over het digitaal inzichtelijk maken van de financiële administratie van de overheid. Sturing en verantwoording van de overheid zijn beter mogelijk als jaarverslagen, begrotingen, inkomsten en uitgaven openbaar toegankelijk zijn. Dan heb je 17 miljoen controleurs, en kunnen universiteiten, onderzoeksbureaus en journalisten ook controle uitoefenen. Sprekers waren onder andere Chris Corcoran, former Deputy chief analytics office of the Mayor’s office NYC en Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer. Het symposium gaf genoeg stof tot inspiratie. Tijdens het verantwoordingsdebat heb ik er daar dan ook gebruik van gemaakt. Allereerst heeft minister Dijsselbloem bij het verantwoordingsdebat op verzoek van de VVD toegezegd dat het Rijk een openbaar subsidieregister krijgt (met open data), en daarnaast komt de minister bij de Miljoenennota met een plan waarin de ambitie staat voor open data en open spending op het gebied van begroting en verantwoording voor het Rijk.

Woensdag gehaktdag, dat is de dag waarop het verantwoordingsdebat van het Rijk plaats vindt. Vorige week woensdag was het de derde woensdag in mei toen het jaarverslag 2013 van het Rijk en alle bijbehorende stukken zijn aangeboden. Dit jaar mag ik het verantwoordingsdebat doen, leuk natuurlijk. Het verantwoordingsdebat is voor mij een terugblik op 2013 en bekijken of al het belastinggeld goed is besteed. 2013 was economisch een zwaar jaar. Een terugblik op het jaar 2013 laat dan ook een gemengd beeld zien, het is een jaar met twee gezichten. In de tweede helft van 2013 blijkt uit de cijfers dat Nederland langzaam de goede kant op gaat: de export en de investeringen trekken aan, en het consumentenvertrouwen neemt toe. Maar we zijn er nog niet, dus voor de VVD alle reden om koers te houden.

De afgelopen periode heeft het kabinet forse stappen gezet. Sinds het regeerakkoord van Rutte 1 wordt er eind 2017 voor maar liefst €51 miljard bezuinigd, waarvan € 35 miljard op de uitgaven. Hiermee maken we de overheid dus ook echt kleiner! Een kleine overheid, die ruimte geeft, is nodig om meer groei te realiseren. De Algemene Rekenkamer geeft aan dat de Tweede Kamer over steeds minder geld gaat. Ik vind dat gewoon wel mooi! Ik zou het liefst zien dat we over nog minder geld gaan. Alleen dan krijgen we echt een kleinere overheid die meer ruimte laat aan mensen en bedrijven. Belangrijke onderwerpen waren verder de drie decentralisaties, fraude, subsidies, beleidsdoorlichtingen en open data/spending.

Ook het Kamerledenpanel van BNR Nieuwsradio op vrijdag in Amsterdam met Marit Maij (PvdA) en Eddy van Hijum (CDA) ging onder andere over het verantwoordingsdebat. Andere onderwerpen waren de accijnzen, met name de gevolgen voor de grensstreek (staatssecretaris Wiebes had daarover afgelopen woensdag net een brief gestuurd), het sociaal leenstelsel, waarover afgelopen woensdag met D66 en Groenlinks overeenstemming was bereikt, en Europa, waarover afgelopen dinsdag een debat plaats vond over de uitslag van de Europese Verkiezingen en de prioriteiten van het Kabinet.