Erfpacht Wadden, trustkantoren, FM-pakket 2015, VVD-congres, COSAC/Athene

Na Pinksteren eigenlijk twee weken “on the road”: eerst 3 dagen Den Haag, terug naar Leeuwarden en weer vertrek naar Bussum voor VVD-congres, weer Leeuwarden, en dan op zondag vertrek naar Athene om op dinsdag weer terug te zijn in Den Haag.  De korte week na Pinksteren in Den Haag weer een grote diversiteit aan onderwerpen. Zo doet de Algemene Rekenkamer een reeks van onderzoeken naar bezuinigingen en zij presenteerde onlangs het onderzoek naar de bezuiniging op de kinderopvangtoeslag. Deze week was er een technische briefing over dat rapport.  En het dossier erfpacht op de Waddeneilanden is al een jarenlang slepend dossier. De Commissie Van der Werf heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies uitgebracht over de verkoop van erfpachtpercelen van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden. Op dit moment kijkt het Rijks Vastgoed- en OntwikkelingsBedrijf (RVOB) naar het dossier. Tijd dus om weer eens bij te praten met de erfpachters van Terschelling.

Recent heeft minister Dijsselbloem zijn plannen gepresenteerd voor de verkoop van de verzekeraars Reaal en ASR die in staatshanden zijn. Daarover vindt op 25 juni een debat plaats. Ter voorbereiding daarop heb ik een gesprek met ASR. En de laatste tijd is er veel commotie over trustkantoren. Trustkantoren staan in de media niet altijd in een goed daglicht. De trustkantoren vallen ook onder het toezicht financiële markten, dus goed om over alle ontwikkelingen te praten met de Intertrust Group.

Een wetgevingstraject is vaak een lang traject in de Tweede Kamer. Voordat een wet naar de Tweede Kamer komt, is er ook al een lang traject afgelegd. Want de minister presenteert allereerst een concept-wet, dan volgt er een consultatieronde met het werkveld en een advies van de Raad van State, en vervolgens wordt de wet vastgesteld door de ministerraad. Daarna gaat het traject bij de Tweede Kamer lopen. Op 8 september a.s. heb ik bijvoorbeeld een Wetgevingsoverleg over de Wijzigingswet Financiële Markten 2015. In principe wordt alle wetgeving behandeld in de plenaire zaal, maar omdat deze vaak vol zit en wetten wel gewoon door moeten is er ook de mogelijkheid van een Wetgevingsoverleg. Dan kan je ook gewoon moties en amendementen indienen, maar het vindt niet in de plenaire zaal plaats. Voordat dit overleg plaats vindt, kunnen Kamerleden schriftelijke vragen stellen over de wet, dit wordt het “inbreng verslag” genoemd. Deze inbreng moest voor het FM-pakket 2015 deze week ingeleverd worden. Daarna gaat het ministerie van Financiën aan de slag met de beantwoording.

Na één nacht in Leeuwarden, alweer op pad naar Bussum, waar op vrijdag en zaterdag het gezamenlijke congres van de VVD Bestuurdersvereniging en de VVD plaats vindt. Op vrijdagavond is het altijd al feest op het VVD-congres, maar na de uitslag van 1-5 bij Spanje – Nederland is dat natuurlijk helemaal het geval. En op zaterdag kiest de VVD niet alleen haar nieuwe voorzitter: Henry Keizer, maar de VVD Vlieland wordt terecht in het zonnetjes gezet in het kader van de V-factor voor het goede resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Na een boeiend congres met goede speeches van Mark Rutte en Halbe Zijlstra op zaterdag pas aan het begin van de avond weer terug in Leeuwarden.

En de volgende dag alweer vertrek naar Athene voor de COSAC-vergadering (Conferentie van commissies voor communautaire en Europese aangelegenheden van de parlementen van Europese Unie), waar leden uit alle Europese parlementen bij elkaar komen. Eddy van Hijum (CDA) en ik organiseren daar een side-meeting over de verantwoording van EU-middelen. Dat is bikkelhard nodig want de Europese Rekenkamer heeft al 19 jaar geen goedkeurende verklaring over de besteding van de EU-middelen afgegeven. De EU-lidstaten kunnen daar zelf een belangrijke rol in spelen, omdat 80% van het geld wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de lidstaten. Erg goede reacties van parlementariërs uit andere landen op onze presentatie en sidemeeting. Italië dat na Griekenland voorzitter wordt in de tweede helft van het jaar, zal in ieder geval het onderwerp verder agenderen. Naast deze side-meeting is er ook nog een bezoek geregeld aan de Griekse Rekenkamer en aan de Griekse staatssecretaris voor Belastingen. Op dinsdag heel erg vroeg vertrek naar Nederland met een overstap op de luchthaven van Frankfurt, om net op tijd terug te zijn voor de stemming in de Tweede Kamer met dit keer maar liefst 2 hoofdelijke stemmingen.