Nederlandse Investeringsinstelling (NII), Kornwerderzand, Australië – Nederland, Comptabiliteitswet

Na de stemmingen op dinsdag snel door voor een technische briefing van het ministerie van Financiën en NLFI (NL Financial Investments) over de verkoopplannen van Reaal en ASR, waarover 25 juni een debat plaats vindt. Daar is het ook wachten op de bel voor de start van het VAO (verslag algemeen overleg) in de plenaire zaal, maar dit VAO verschuift in de tijd steeds op, dus kan de hele technische briefing nog bijwonen. Als mensen moties willen indienen na een algemeen overleg, dan wordt er een VAO aangevraagd. In dit geval een VAO over bedrijfslevenbeleid en innovatie met minister Henk Kamp over de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Ik heb daar een motie namens de VVD ingediend om het kabinet te verzoeken om NII te vragen om het plan voor het beschikbaar stellen van achtergestelde leningen niet vanaf 250.000 euro te laten gelden, maar vanaf 100.000 euro. Dit is ook een wens van het MKB zelf. Verder dien ik nog een motie in over een digitale toegangspoort voor startsups, een uitwerking van StartupNL een plan van VVD-collega Anne Wil Lucas. Een lange dag wordt afgesloten met de VVD-partijcommissie over onder meer sociaal bankieren en de bekostiging van het financieel toezicht.

De volgende dag het nieuws in het Financieele Dagblad dat ABN AMRO de vaste salarissen van de top gaat verhogen met 20% vanwege de aanstaande Nederlandse wetgeving om de bonussen te beperken tot 20%, wat strenger is dan Europa met 100%. En dan weet je al dat dit ook een deel van de nieuws zal gaan vullen. Bij de Regeling van Werkzaamheden wordt ook direct een debat aan gevraagd door het CDA. PvdA en VVD steunen dit niet, omdat de wet binnenkort wordt behandeld in de Tweede Kamer en de discussie daarbij gewoon gevoerd kan worden.

De dag begint om 9 uur toch gewoon met de werkgroep budgetrecht in Europees perspectief, waar ik voorzitter van ben, met een gesprek met de Europese Rekenkamer (Alex Brenninkmeijer). Vandaag zou ik oorspronkelijk 3 debatten hebben, maar het debat over de evaluatie nationalisatie SNS en de interventiewet is dinsdag bij de Regeling van Werkzaamheden van de agenda afgevoerd. Dit omdat Dijsselbloem nog met aanvullende informatie gaat komen. Daarvoor is de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer nodig, en daarover was dus ook druk overleg vanuit Athene geweest.

Voordat ik begin met het eerste debat nog even langs bij de bijeenkomst van de provincie Fryslân over de sluis Kornwerderzand. Het economisch belang van deze investering staat wat de VVD betreft niet ter discussie. De regio en het rijk moeten eerst overeenstemming bereiken over de uitgangspunten, want anders kan er ook geen bedrag bepaald worden. Verder ligt er nog steeds geen bod van de regio voor hun financiële bijdrage. Dat moet wel allemaal eerst duidelijk zijn, anders kan de Tweede Kamer ook niks.

Het eerste debat is het Wetgevingsoverleg over het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Financiën met minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes. Tijdens dit overleg komt een veelheid aan onderwerpen langs: bedrijfsvoering, beleidsdoorlichtingen, garanties, rol van de minister van Financiën richting andere ministeries, schatkistbankieren, staatsdeelnemingen, fraude en belastingen/belastingdienst. In ieder geval de toezegging gekregen dat minister Dijsselbloem voor Prinsjesdag komt met een brief over hoe de Tweede Kamer eerder bij de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichtingen betrokken kan worden.

Na het debat snel een hapje eten in Nieuwspoort en tegelijkertijd de wedstrijd Australië – Nederland kijken. Zoals te verwachten kon die wedstrijd na de fantastische wedstrijd tegen Spanje alleen maar tegen vallen. Gelukkig kon de wedstrijd afgesloten worden met 2-3 winst voor Nederland. Na het laatste fluitsignaal in een strakke lijn door naar de plenaire zaal voor het debat met minister Dijsselbloem over de Comptabiliteitswet. De Comptabiliteitswet regelt het financieel beheer van het Rijk, en gaat over één van de belangrijkste rechten van de Tweede Kamer, het budgetrecht. Belangrijk omdat de Comptabiliteitswet voor het afleggen van verantwoording over de besteding van belastinggeld. De VVD dient samen met CDA en D66 een amendement is om te zorgen dat de horizonbepaling voor subsidies in de wet niet de deur wagenwijd open zet voor het laten doorlopen van niet werkende subsidies. De horizonbepaling houdt in dat een subsidie automatisch na 5 jaar vervalt, en alleen verlengd kan worden na een evaluatie.

Op donderdag vooral nog een aantal interne afspraken, naast een afspraak met de Nederlandse Vereniging van Banken en een kort interview in de media-toren van het Tweede Kamer complex voor de zendtijd voor politieke partijen op de radio voor de VVD, onder meer over verantwoording van subsidies. In het weekend ook nog naar de druk bezochte bijeenkomst van de VVD Bestuurdersvereniging en VVD Fryslân. Dit keer over de drie decentralisaties, maar ook een moment voor de (nieuwe) raadsleden en statenleden om elkaar beter te leren kennen.