Budgetrecht, Ondernemerskredietdesk, Reaal, Mauritshuis, Raad en Daad

De Commissie Rijksuitgaven van de Tweede Kamer heeft besloten een werkgroep te laten kijken naar het budgetrecht in Europees perspectief. Ik ben voorzitter van de werkgroep, en daarnaast zitten Eddy van Hijum (CDA) en Jasmine Cegerek (PvdA) in de werkgroep. Het is de bedoeling na het zomerreces een rapport uit te brengen over dit onderwerp. Ter voorbereiding vinden er diverse gesprekken met experts plaats. Eerder sprak de werkgroep al met de Europese Rekenkamer (Alex Brenninkmeijer) en deze week met de Raad van State (o.a. Donner) en de Algemene Rekenkamer (Kees Vendrik).

De Commissie Rijksuitgaven heeft bij het begin van de kabinetsperiode een ambitieus werkprogramma opgesteld. Daarom deze week ook een algemeen overleg over rijksbrede verantwoordingsthema’s. De VVD vindt het belangrijk om te kijken of al het belastinggeld rechtmatig is besteed, maar zeker ook naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Verantwoording afleggen over de besteding van belastinggeld is cruciaal. In het Algemeen Overleg over rijksbrede verantwoordingthema’s heb ik vooral aandacht gevraagd voor de verbetering van de verantwoording van de EU-middelen: meer aandacht voor effectiviteit, meer sancties en de foutenpercentages per lidstaat benoemen.

Als Tweede Kamerlid besteed ik veel aandacht aan de kredietverlening, met name voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ik ben dan ook blij dat mijn motie over het verlagen van de grens voor de MKB-plannen van de Nederlandse Investerings Instelling (NII) voor achtergestelde MKB-leningen is aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt de NII om de grens voor de financieringsbehoefte te verlagen van € 250.000 naar € 100.000. Dit was ook een grote wens van MKB Nederland. Datzelfde MKB Nederland start deze week een www.ondernemerskredietdesk.nl samen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het ministerie van Economische Zaken. Ik kon natuurlijk geen verstek laten gaan bij de lancering in de Malietoren door minister Kamp.

Op 1 februari 2013 werd SNS Reaal genationaliseerd, omdat het bedrijf dreigde om te vallen. Naast de bank werd ook de verzekeraar Reaal genationaliseerd. Onlangs presenteerde minister Dijsselbloem zijn plan om Reaal weer te verkopen. Over zijn plak sprak de Tweede Kamer deze week. Voor het debat heb ik nog een opname voor RLT Z over datzelfde onderwerp.

Doel van de overheid is niet om banken of verzekeraars in bezit te hebben. Reaal en ASR moeten daarom snel, maar verantwoord weer verkocht moeten worden. Bij een concurrerende verzekeringsmarkt horen geen staatsbedrijven. De VVD wil daarnaast dat zoveel mogelijk van het geïnvesteerde belastinggeld terug komt. Daarvoor is er een transparant en open proces nodig bij de verkoop. Wat voorligt is zeker geen droomscenario voor de VVD, want een verzekeraar in staatshanden zou mee gaan bieden met commerciële partijen. Met name over de dubbelrol van NLFI (waar aandelen van ASR en Reaal zijn onder gebracht) wil de VVD meer duidelijkheid van de minister. Het moet te allen tijde een transparant en eerlijk proces zijn. De VVD heeft verder nog vragen het feit dat er voldoende concurrentie moet blijven op de verzekeringsmarkt in Nederland. De VVD wil ook duidelijkheid over het vervolgproces voor de verkoop van ASR. Want de VVD wil dat de minister tempo houdt als het gaat om de verkoop van dit soort staatsbedrijven.

Tweede Kamerlid zijn heeft zoms zo zijn voordelen. Zo mag je een voor de opening al een kijkje nemen in het verbouwde Mauritshuis. Sinds ik in de Tweede Kamer zit wordt het Mauritshuis al verbouwd. Maar nu mogen alle Tweede Kamerleden tijdens een parlementair ontbijt het Mauritshuis bewonderen. Het Mauritshuis is echt fantastisch mooi geworden, ook al hebben schilderijen als het meisje met de parel en de stier van Potter dat natuurlijk niet eens nodig.

Om het diverse palet van deze week compleet te maken, deze week ook nog overleg over het beheer van de Wadden met het Regiecollege Wadden (RCW), een bezoek van het bundesland Sachsen Anhalt, een gesprek met DNB (Klaas Knot) en CPB (Laura van der Geest) over de macro-economische risico’s voor het financiële stelsel, en als toetje zaterdag een bijdrage leveren aan het VVD-trainingsprogramma voor (nieuwe) raadsleden “Raad en Daad”.