Wft-examinering, late stemmingen, zomerreces en Tall Ships Races Harlingen

De laatste week voor het reces is altijd een hectische en rommelige week. Op donderdag is er tussen de middag altijd de traditionele barbecue bij Nieuwspoort en ’s avonds is het vooral lang wachten tot er gestemd kan worden. Want het is net alsof de wereld na het zomerreces niet meer bestaat en dat alle zaken zo belangrijk zijn dat het niet kan wachten tot na het zomerreces. Dat is natuurlijk niet waar, maar toch veel moties en op de laatste dag voor het zomerreces nog veel debatjes (verslag algemeen overleg (VAO)). Aan het begin van donderdag staat het laatste debatje vooralsnog om 00.30 uur gepland. Daarna is er dus nog fractie-overleg en vervolgens moet er dus gestemd worden. De eindtijd wisselt gedurende de dag nogal eens. Er is zelfs even sprake van dat de Tweede Kamer het record zal gaan verslaan van 05.38 uur. Dat laatste gaat gelukkig niet lukken dit jaar. Gedurende de dag en avond wordt er zelfs nog wat tijd ingelopen en uiteindelijk kunnen de stemmingen om 00.50 uur beginnen en dat duurt dan nog bijna 1,5 uur, want er zijn maar liefst 54 agendapunten met soms heel veel moties per agendapunt.

In mijn portefeuille komen begin van de week nog de antwoorden van minister Dijsselbloem binnen over Wft-examinering in het kader van een Schriftelijk Overleg. Je kan dan nog een Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) voorstellen waarbij dan plenair moties kunnen worden ingediend. Begin 2014 is een nieuw vakbewaamheidsbouwwerk ingevoerd voor de financiële sector. Kwaliteit moet het uitgangspunt zijn. Eerder hebben VVD en D66 al enkele versoepelingen geregeld. Er is nu veel commotie over de examens, omdat de slagingspercentages erg laag zijn (o.a. ook bij het MBO en HBO). De VVD heeft hierover vragen gesteld aan minister Dijsselbloem in het kader van een Schriftelijk Overleg over een brief met de stand van zaken van de Wft-examinering. Deze brief over de ontwikkelingen en ervaringen met de examens tot nu toe was aangevraagd door VVD en D66.

In de antwoorden die begin deze week binnen zijn gekomen doet minister Dijsselbloem een aantal toezeggingen. Belangrijke punten voor de VVD waren dat er op korte termijn overleg met MBO en HBO moet gaan plaats vinden, want studenten mogen niet de dupe van gebreken in de examens, dat er op basis van de praktijkervaringen die binnen komen bij het loket van de branche-organisaties weer wordt gesproken met de sector over verbeteringen door te voeren en dat de Tweede Kamer in oktober 2014 weer wordt geïnformeerd. Dit gaat ook gebeuren, dus daarom geen VSO.

De rest van de week is eigenlijk nogal rommelig, met veel korte overlegjes, maar ook: de voorzitterswisseling bij VNO NCW in het Circustheater in Scheveningen, de Fries Hans de Boer wordt de nieuwe voorzitter en opvolger van Bernard Wientjes; de installatie van alweer een nieuwe VVD-collega, na vorige week Hayke Veldman, nu Jeroen van Wijngaarden; de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de vaste Kamercommissie Financiën (VVD-collega Pieter Duisenberg); een gesprek met ABN AMRO over cultuur- en gedragsverandering; en een gesprek over crowdfunding (Geldvoorelkaar).

Omdat het voor het reces altijd het risico is dat het heel erg laat wordt in de Tweede Kamer pas op vrijdag vertrek uit Den Haag voor het begin van het zomerreces. Naast vakantie, ben ik in het zomerreces nog druk met werkbezoeken, het bezoeken van leuke activiteiten in Fryslân want daar is genoeg leuks te beleven in de zomerperiode en het voorbereiden van een aantal debatten direct na het zomerreces. Allereerst moet er volgende week nog een schriftelijke inbreng worden gemaakt voor twee wetsvoorstellen: Wet bekostiging financieel toezicht en Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (bonussen maximaal 20%). Op vrijdag dus richting Fryslân. Het was de bedoeling dat via Den Helder te doen om het maritiem symposium aldaar bij te wonen. Maar vanwege een mega-file bij Amsterdam met een vrachtwagen die via de vangrail op de spoorrails is terecht gekomen, is dat helaas uiteindelijk de moeite niet meer. Dus door gereden om toch nog even langs te gaan in Harlingen voor de Tall Ships Races. Een super mooi evenement!

En natuurlijk iedereen een fantastisch mooie en ontspannen zomer gewenst!