Einde reces, accountants, duurzaam bankieren, molen windlust

Op 1 september ging het nieuwe politieke seizoen in Den Haag weer van start. In het reces natuurlijk tijd voor vakantie en achterstallig onderhoud van de sociale contacten, maar ook tijd voor werkbezoeken, o.a. Tata Steel, Verbond van Verzekeraars (over o.a. premie-incasso, bekostiging toezicht, beloningsbeleid, Solvency II, regeldruk, gelijk speelveld), Rabobank (bijzonder beheer), KLM (staatsdeelneming) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond in Het Bildt (o.a. over NAK). Goed om in het reces wat uitgebreider met organisaties en bedrijven te spreken en wat dieper in te kunnen gaan op onderwerpen.

Het was een zomer waarin veel gebeurde. De meeste indruk maakte natuurlijk het neerschieten van de MH17. Ook in het reces en tijdens de vakantie was daar al veel contact over. Dinsdag stond de Tweede Kamer in de plenaire zaal nogmaals stil bij dit drama. En het is dan altijd raar om het werk weer gewoon op te pakken. Maar daar ontkom je toch niet. Want op dinsdag stond naast de fractie, een technische briefing op de rol van de Algemene Rekenkamer over hun onderzoeken over de verhoging van de assurantiebelasting en de versobering van het groen beleggen. En om het politieke seizoen in te luiden, hadden VNG, IPO en Unie van Waterschappen een welcome back borrel georganiseerd in het compleet vernieuwde Nieuwspoort.

Binnenkort komen de accountants met hun plannen voor de sector. Daarom in het reces een werkbezoek aan EY, maar deze week ook een opname voor Deloitte, die ze gaan gebruiken voor hun discussie over de verandering in de accountantssector en een gesprek met Jan Hommen, de nieuwe baas van KPMG. Verder staat er ook nogal wat wetgeving op de rol voor de financiële sector, het wijzigingspakket voor 2015, maar ook het beloningsbeleid en bekostiging financieel toezicht en een algemeen overleg over het betalingsverkeer. Dus deze week ook veel overleg met externe partijen, zoals Thuiswinkel.org, YourCash, Adfiz (branche-organisatie financiële adviseurs) en gevolmachtigden voor het assurantiebedrijf.

Op woensdag was er een rondetafelgesprek over Duurzaam Bankieren. In het rondetafelgesprek passeerde een grote hoeveelheid onderwerpen de revue. De VVD is voor diversiteit als het gaat om banken en duurzaam bankieren. Banken kunnen zich onderscheiden door een onderscheidend profiel op duurzaamheid, zoals ASN en Triodos, en daarmee de concurrentie aangaan. De consument kan daarin dan zelf een keuze maken. De VVD ziet daar niet een grote rol voor de overheid. De lijn in het rondetafelgesprek was echter eerder tegenovergesteld, er werd vooral gekeken naar de overheid.

In de Tweede Kamer waren ook parlementariërs van Nordrhein Westfalen op bezoek. Als lid van de contactgroep Duitsland was ik daar natuurlijk bij. Een goed gesprek gehad over de tolplannen (maut), bereikbaarheid, Duits in het onderwijs en de energie(-wende).

Deze week werd ook bekend dat het Kabinet een vergunning heeft afgegeven voor de zoutwinning onder het Wad. Groenlinks vroeg daar direct een debat over aan. De VVD heeft dit niet gesteund, er loopt nog een (bezwaar-)procedure enhet is dus niet logisch op dit moment. En er was nog meer te doen in de regio. Maandag is er een algemeen overleg over verschillende culturele onderwerpen, en daar staat het van de rijksmonumentenlijst afhalen van Molen WIndlust in Burum op de agenda. Eerder heb ik daar samen met enkele andere Friese Kamerleden vragen over gesteld. In vervolg daarop dienen VVD, PvdA en CDA komende maandag een motie in om de molen op de Rijksmonumentenlijst te houden. Erfgoed moet je in zijn totaliteit bekijken. Dus niet alleen naar de molen, maar ook naar haar plaats in het landschap en de functie in de samenleving. En deze week ook voor het eerst naar de Admiraliteitsdagen in Dokkum, weer een mooi evenement in (zomers) Fryslân en een zeer goede ontvangst door de gemeente Dongeradeel bij de opening.

In 2015 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. In de aanloop daar naar toe organiseert de VVD allerlei activiteiten. Waaronder afgelopen zaterdag de VVD Collegetour Provinciale Staten. Met een aantal TK-collega’s mocht ik daar de pitches van (kandidaat-)statenleden jureren. In een “elevator pitch” moeten de kandidaten zichzelf verkopen in 30 seconden om op hun (én de VVD) te stemmen. Veel enthousiasme bij de kandidaten en daarom erg leuk om te doen.