Wijzigingswet Financiële Markten, hoed Prinsjesdag, aanbieden rapport budgetrecht, betalingsverkeer, VVD-seniorencongres

Een wetgevingsoverleg is feitelijk een vervanging van een plenair debat over wetgeving. De plenaire zaal van de Tweede Kamer zit vaak zo vol gepland, dat dit type overleg vaak uitkomst biedt. Je kan bij een wetgevingsoverleg ook gewoon amendementen en moties indienen. Ieder jaar wordt de Wijzigingswet Financiële Markten behandeld. Ieder jaar ook weer een pakket met regels voor de financiële markten. De VVD heeft eerder al aandacht gevraagd voor de dreigende overregulering in de financiële sector met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de concurrentiepositie, het gelijke speelveld, de kredietverlening, het maatwerk. De VVD heeft daarom kritisch gekeken naar dit wetgevingspakket. Niet alles hoeft in wet- en regelgeving vastgelegd te worden, zeker niet als de sector het zelf al wil oppakken of als het onduidelijk is welk probleem nu moet worden opgelost. In de media kreeg vooral de uitbreiding van de bankierseed aandacht. Het ging echter over veel meer. Alle financiële ondernemingen hebben last van de grote hoeveelheid regelgeving in de financiële sector. Maar kleine en middelgrote financiële ondernemingen worden vaak onevenredig getroffen door de grote hoeveelheid regelgeving. De VVD wil daarom dat bij toekomstige wet- en regelgeving meer en nadrukkelijker aandacht wordt besteed aan en rekening gehouden worden met de gevolgen voor kleine en middelgrote financiële ondernemingen. Daarnaast ging de wijzigingswet over de uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoeting, verwerving en gebruik van gegevens door De Nederlandsche Bank, modernisering recht op premie-incasso door bemiddelaars en reclameverbod. En ook het strafbaar stellen van manipulatie met financiële benchmarks was onderdeel van de wijzigingswet. Dit is de uitvoering van een motie van mij bij het debat over de Libor-affaire bij de Rabobank. Mooi dat dit zo snel is opgepakt!

Volgende week is het Prinsjesdag, en de traditie is dat de dames dan natuurlijk een hoedje dragen. Dit keer draag ik een hoed van Herma de Jong Hat Design. Op maandagavond de hoed ophalen in Baarn, altijd spannend hoe het nu uiteindelijk is geworden. Ik ben in ieder geval meer dan tevreden. Het resultaat is natuurlijk pas te bewonderen op Prinsjesdag!

De afgelopen tijd was ik voorzitter van een werkgroep van de Commissie Rijksuitgaven die gekeken heeft naar het parlementair budgetrecht in Europees perspectief. De werkgroep bestond verder uit Yasmine Cegerek (PvdA) en Eddy van Hijum (CDA). Afgelopen dinsdag mocht ik namens de werkgroep het rapport aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In het rapport wordt ingegaan op het Europees Semester, de EU-noodfondsen en de verantwoording over de EU-begroting. Belangrijke conclusies zijn: de Europese regelgeving doet geen inbreuk op het nationale budgetrecht; het Europees semester heeft tot meer transparantie in het nationale begrotingsproces geleid; onafhankelijke controle op het beheer van de noodfondsen zal aandachtig bewaakt moeten worden en de verantwoording van Europees geld door de diverse lidstaten moet echt beter, waarbij tevens van belang is dat Brusselse regelgeving wordt vereenvoudigd en controle- en auditpraktijken, nationaal en Europees, beter op elkaar worden afgestemd. De dinsdag werd trouwens in hetzelfde thema afgesloten, namelijk bij het seminar governance van de Eurozone en de positie van Nederland daar binnen.

Jaarlijks vindt er een algemeen overleg betalingsverkeer plaats. Altijd weer een beetje een honderd dingen overleg met allemaal kleine voorstellen van politieke partijen. Dit keer ging het over een groot aantal onderwerpen: nummerportabiliteit, pinautomaten, rood staan, bancaire vergoedingen, internetbankieren, iDeal, pinbetalingen, SEPA/IBAN en interbancaire vergoedingen. De VVD wil dat het onderzoek in Europa over nummerportabiliteit zo snel mogelijk wordt uitgevoerd en niet in 2019. Dit maakt overstappen makkelijker. En dat kan een impuls betekenen voor de toetreding van nieuwe banken en meer concurrentie die bitter nodig is in het Nederlandse bankenlandschap. Als het gaat om pinautomaten kiest de VVD voor betere en vooral tijdige communicatie en overleg door de banken met iedereen die het raakt, ondernemers, bewoners, etc. en maatwerkoplossingen, zoals stimuleren betalen met betaalpas en/of mobiele telefoon, in winkels plaatsen van “in store” geldautomaten, bijpinnen in winkels, aan huis laten bezorgen van contant geld, etc.). Mijn ervaring is dat als het gesprek wordt aangegaan dat men er dan vaak wel uit komt. Zie bijvoorbeeld de pinautomaat in Menaam. Maar dan moeten banken wel ook alternatieve mogelijkheden, zoals YourCash in winkels, tijdig betrekken bij zo’n proces. De VVD is dus geen voorstander van het wettelijk vastleggen van een norm van bijvoorbeeld 5 km afstand. De wereld van het geld verandert nog steeds snel, er zijn veel innovaties, dus een statische en generieke norm en aanpak is niet effectief.

Op vrijdag en zaterdag in actie voor bijeenkomsten van de partij. Op vrijdag naar Haarlem voor het congres van het VVD Seniorennetwerk om samen met VVD-collega Helma Lodders een workshop te geven over financiën, banbken, betalingsverkeer en pensioenen. Leuk om te horen wat er leeft bij de groep senioren en in discussie te gaan over onderwerpen die veel VVD-ers zeer na aan het hart liggen. En op zaterdag naar Maarssen voor een netwerklunch tijdens de VVD wethouders- en fractievoorzitterdag met veel enthousiaste VVD-ers.