Troonrede, hoedjes, koffertje en algemene politieke beschouwingen

 Bepakt en bezakt voor Prinsjesdag naar Den Haag. Op maandag al fractie, want de 3e dinsdag in september is het natuurlijk Prinsjesdag. Voor mij de tweede keer Prinsjesdag. Vorig jaar was mem mee naar Prinsjesdag, dit jaar was mijn zus Joke van de partij. Omdat de voorbereidingen op dinsdag al vroeg beginnen, is mijn zus al op maandagavond in Den Haag. En dus kunnen we nog even gezellig wat drinken op het Plein en lekker uit eten bij Indonesisch restaurant Poentjak.

’s Ochtends natuurlijk eerst helemaal opdoffen. Iedereen is op Prinsjesdag ook in afwachting van de hoedjes. Ik heb dit jaar gekozen voor een hoed van Herma de Jong uit Baarn. De Prinsjesdag begint traditioneel met koffie in de fractiekamer van de VVD. Erica Terpstra, die in 1977 begon met de traditie van hoedjes tijdens Prinsjesdag, was ook present. En daarna naar het hoogtepunt van de dag de Troonrede in de Ridderzaal. Ook een tweede keer is het weer bijzonder om erbij te zijn. Ook de rest van de dag gaat volgens het vaste stramien. Het koffertje met de Miljoenennota wordt aangeboden in de plenaire zaal van de Tweede Kamer door minister Dijsselbloem aan de Kamervoorzitter. In de Statenpassage daarna nog een reactie geven voor Omrop Fryslân op de troonrede en Prinsjesdag, om de dag af te sluiten met twee traditionele borrels, die van VNO/NCW/MKB in Nieuwspoort en die van de VVD. De laatste is dit keer al in het nieuwe partijpand in Den Haag, dat later dit jaar pas officieel wordt betrokken.

Woensdag en donderdag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen. Natuurlijk veel aandacht voor de gebeurtenissen van deze zomer met de MH17 en de veiligheidssituatie in de wereld met IS. Een goed, maar ook een heel duidelijk betoog van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Hij geeft aan dat onze vrijheid en democratie niet onderhandelbaar zijn. De VVD is blij dat het kabinet een trendbreuk wil bewerkstelligen bij het defensiebudget. Er komt nu slechts 100 miljoen euro bij voor defensie, maar het is ook duidelijk dat er in de toekomst meer zal moeten gebeuren. Volgens Halbe Zijlstra is het echt een illusie dat we een keuze hebben: of meer uitgeven aan zorg en sociale zekerheid of meer uitgeven aan onze veiligheid: “Wie veiligheid offert in ruil voor welvaart, zal beide verliezen.” De VVD dient later met SGP, CDA en ChristenUnie nog een motie in over het defensiebudget. Donderdag aan het eind van de vergadering wordt over alle moties gestemd.

Er wordt ook gestemd over de amendementen en de Wijzigingswet Financiële Markten 2015. Mijn amendement om de bankierseed heeft het helaas niet gehaald. Ook zonder de eed of belofte moeten de medewerkers in de financiële sector zich dienstbaar en integer opstellen. Een eed of belofte zorgt er niet voor dat mensen zich anders of beter gaan gedragen dan in het verleden. De cultuuromslag moet vanuit de sector zelf komen. Daar draagt een (bankiers-)eed of belofte voor de koffiejuffrouw van de bank niet aan bij. Na een lange vergaderdag op woensdag die eindigt om half 2 ‘s nachts, lukt het op donderdag uiteindelijk na de stemmingen toch nog redelijk vroeg thuis te zijn in Leeuwarden om 23 uur.

Jaarlijkse traditie is ook de opening van het politiek jaar in september door de VVD Bestuurdersverenigingen in Fryslân, Groningen en Drenthe. Dit keer door VVD-staatssecretaris Sander Dekker over onderwijs, o.a. kleine scholen, en regionale media. De bijeenkomst was druk bezocht, ook een goede vertegenwoordiging vanuit Fryslân.