Valeriuskwartier, financiële beschouwingen, accountants en VVD-partijraad

Ontspannen start van de week, want een werkbezoek aan de Leeuwarder wijk Valeriuskwartier. Goed om daar samen met VVD-raadsleden Karen Vasbinder en Harry Bevers in gesprek te gaan met de bewoners van de wijk. Leuk ook om weer terug te zijn in de wijk waar ik jaren lang als kind heb gewoond in de Haydnstraat, een beetje een trip back to memory lane. Op dinsdag in Den Haag weer de vaste zaken (fractie, etc.), en afsluitend ’s avonds de VVD partijcommissie Financiën, dit keer onder meer over de Miljoenennota, het beloningsbeleid en de bekostiging financieel toezicht.

Op woensdag en donderdag vinden de algemene financiële beschouwingen plaats, een vast onderdeel van de behandeling van de begrotingen na de algemene politieke beschouwingen. Tijdens de AFB dient de VVD samen met D66 een amendement in om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het groenonderwijs. En dat is natuurlijk ook goed nieuws voor het agrarisch onderwijs in Leeuwarden.

Voorafgaand aan de tweede dag van de algemene financiële beschouwingen presenteren de NBA accountants hun plannen voor de toekomst van de sector. Het is goed dat de sector aan de slag is gegaan na alle incidenten om zo het vertrouwen dat is geschaad weer terug te winnen. Iets dat vanuit de sector zelf komt, en niet van bovenaf wordt opgelegd, werkt uiteindelijk het beste. De VVD vindt dat de onafhankelijkheid en kwaliteit van de accountant voorop moet staan. Voor de kwaliteit is goed en onafhankelijk intern toezicht van cruciaal belang. En de onafhankelijkheid kan worden vergroot door het opdrachtgeverschap voor de accountant onvoorwaardelijk bij de RvC of aandeelhouders te leggen. Dit is ook van belang voor het versterken van de rol van de aandeelhouder. Falende accountants moeten stevig aangepakt worden. Op verzoek van de VVD zal de verjaringstermijn in het tuchtrecht verlengd worden, zodat accountants langer aangepakt kunnen worden.

Op vrijdag organiseert de VVD Fryslân een symposium. Daar wordt tijdens een extra algemene ledenvergadering allereerst Klaas Kielstra gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2015. Daarna wordt er een aantal workshops gegeven over onder andere sociale media, landbouw, Europa en financiën. Ik mag de workshop over financiën verzorgen. Altijd leuk om met (actieve) leden in discussie te gaan. Dat gebeurt op zaterdag ook weer tijdens de VVD-partijraad in Maarssen over de Miljoenennota.