Rome, bekostiging financieel toezicht, beloningsbeleid, parlementaire dag 010 en minder regeldruk

Een drukke en lange week begint op zondag op Schiphol voor vertrek naar Rome met PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer voor de artikel 13 conferentie voor het Fiscal Compact. Op maandag en dinsdag vindt de conferentie plaats in het Italiaans parlement, met (euro-) parlementariërs uit andere Europese landen. Tijdens de conferentie zijn sessies belegd over de volgende onderwerpen: een Europees pad naar groei: her-lanceren van investeringen en ongelijkheid verkleinen, instrumenten voor EU economisch en financieel bestuur, completering van de bankenunie en financiering van de reële economie en coördinatie van Europees belastingbeleid en de digitale economie. Na een interessante conferentie weer terug in Nederland op dinsdagavond.

Tijdens het debat op woensdag over de Wet Bekostiging Financieel Toezicht (Wbft) heeft minister Dijsselbloem op verzoek van de VVD en PvdA toegezegd te regelen dat de toezichtkosten voor emissies van aandelen en obligaties voor het MKB beperkt blijven. Dat is goed nieuws! Het is op dit moment voor het MKB lastig via de bank geld te krijgen. Alternatieven voor financiering kan bijvoorbeeld via kredietunies of crowdfunding. Ook het uitgeven van aandelen of obligaties is een mogelijkheid. Het financieren via emissies wordt ontoegankelijker gemaakt en dat vindt de VVD te ver gaan. Ook kleine ondernemingen moeten toegang houden tot de kapitaalmarkt. Ik wil bovendien regelen dat de toezichtkosten voor bestaande regelgeving, niet harder mogen stijgen dan de inflatie. Dit als waarborg tegen ongebreidelde kostenstijging die uiteindelijk door de consument moet worden betaald. Als de toezichtkosten toch stijgen moet het "pas toe of leg uit"-principe worden gehanteerd, en dus worden beargumenteerd waarom de toezichtkosten extra stijgen. Hier wordt een amendement over ingediend. Tijdens het debat heb ik ook nog een motie ingediend, samen met D66, CDA, PvdA en SP, om kleinere partijen meer te ontzien bij het vaststellen van de nieuwe hogere tarieven voor de toezichtkosten. Hierover wordt dinsdag a.s. gestemd.

Op donderdag is het debat over de Wet Beloning Financiële Ondernemingen (Wbfo). De VVD wil falende en frauderende bankiers aanpakken. Daarom is de VVD voorstander van het verplicht terughalen van bonussen en vertrekvergoedingen als bankiers verantwoordelijk zijn voor grote verliezen, gewoon niet doen wat ze moeten doen, en er dus een potje van maken. De VVD is wel bezorgd over de effecten van de wet voor het vestigingsklimaat en het ongelijke speelveld dat wordt gecreëerd. De VVD ziet het liefst dat ondernemingen die in Nederland actief zijn allemaal aan dezelfde regels voor bonussen moeten voldoen. En dat bedrijven in het buitenland aan de daar geldende regels moeten voldoen. Daar is met deze wet geen sprake van. Doordat er meer debatten gepland staan in de plenaire zaal die perse door moeten gaan, wordt vandaag alleen de 1e termijn van de Tweede Kamer en de minister gedaan. De 2e termijn vindt waarschijnlijk pas plaats in de week voor het herfstreces.

Op de publieke tribune vandaag ook voor een deel Tom van Mourik, die op bezoek is in de Tweede Kamer. Na het debat nog even gezellig eten op het Plein. De werkdag is daarna nog niet voorbij. Om 21 uur begint het debat over ISIS. VVD-fractievoorzitter zei het tijdens het debat namens de VVD als volgt: “Voor de VVD is het geen optie om af te wachten en te hopen dat ISIS vanzelf weer zal overwaaien. We moeten ISIS daarom binnen en buiten ons land vernietigen. In Nederland doen we dat door voorrechten als een uitkering, woning, paspoort, studiefinanciering of zelfs de nationaliteit van hen af te pakken. ISIS-activisten en sympathisanten binnen onze landsgrenzen moeten we vervolgen onder terrorismewetten. Samen met landen als de Verenigde Staten, Frankrijk, Denemarken en Engeland gaat Nederland daarom de zelfverklaarde Islamitische Staat in Irak en Syrië bestrijden. Door ISIS aan te pakken waar zij zich veilig voelen en een machtscentrum hebben opgebouwd, moeten we de wil en moraal breken en ISIS uiteindelijk vernietigen.” Het zijn altijd moeilijke beslissingen over uitzending van militairen. Inmiddels is duidelijk dat heel veel mannen en vrouwen van de Leeuwarder Vliegbasis ingezet zullen worden.

Op vrijdag organiseert de gemeente Rotterdam de jaarlijkse parlementaire dag, onder meer rondom het thema “maritiem”. Een leuk en informatief programma, met een bezoek aan de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht en Shell Pernis. Bij het laatste bedrijf nadrukkelijk aandacht voor de negatieve gevolgen van de Nederlandse koppen op Europese regelgeving voor de concurrentiepositie van Nederland.

Op vrijdag ook goed nieuws voor middelgrote bedrijven in Nederland. In reactie op een motie van Eddy van Hijum (CDA) en mij over het verhogen van de vrijstellingsgrens voor de verplichte controle van de jaarrekening, heeft minister Opstelten aangegeven dat hij de grensbedragen wil verhogen voor middelgrote bedrijven. Deze bedrijven kunnen dan ook gebruik maken van de vrijstellingen die de richtlijn jaarrekening aan kleine rechtspersonen biedt. Dit heeft niet alleen betrekking op de accountantscontrole maar bijvoorbeeld ook op het opmaken van een verkorte balans en winst- en verliesrekening. Voor de bedrijven levert dit een administratieve lastenverlichting op.

Als slot van deze afwisselende week op zaterdag toch ook weer op pad voor de VVD, gelukkig dit keer lekker in de buurt, namelijk Fries politiek overleg binnen de VVD.