Bouwend Fryslân, woekerpolissen, 100 jaar Algemene Rekenkamer en Atradius

Een leuk begin in de provincie Fryslân, samen met andere Noordelijke Tweede Kamerleden (Betty de Boer, Agnes Mulder, Jacques Monasch, Sander de Rouwe en Lutz Jacobi) een werkbezoek van Bouwend Fryslân. Met allereerst een bezoek aan de bouw van de nieuwe fabrieken van A-ware en Fonterra in Heerenveen. Daarna door naar het Polderhoofdkanaal, waar de bouw weer is opgestart na 7 jaar met allerlei procedures vanwege natuurwetgeving. Aansluitend op de boot vanuit Eernewoude een paneldiscussie over zaken die de sector raken en belangrijk vindt, zoals opleiding, regelgeving, belastingen en kredietverlening.

Op donderdag komt er een rapport van de AFM uit over de beleggingsverzekeringen, in de volksmond beter bekend als de woekerpolissen. De resultaten en voortgang die de verzekeraars boeken om dit dossier op te lossen, zijn nog niet goed. De VVD vindt het zorgelijk en teleurstellend dat de resultaten achterblijven bij de afgesproken streefcijfers met verzekeraars en adviseurs. Wat opvalt is dat er grote verschillen zijn. Sommige verzekeraars halen de streefcijfers wel of benaderen dit, sommige niet. Het is dus wel degelijk mogelijk. Het is goed dat de AFM de resultaten nu met naam en toenaam publiceert, de VVD is daar altijd een groot voorstander van. Dit is een prikkel om betere resultaten te behalen. Het kaf wordt dan van het koren gescheiden. Verzekeraars zijn allereerst verantwoordelijk, maar klanten moeten zelf ook wel in beweging komen. Duidelijk is geworden dat het activeren van klanten niet eenvoudig is. Klanten geven geen gehoor aan oproepen of houden contact af. De verzekeraars en adviseurs, die nog niet aan de norm voldoen, zullen de komende tijd bikkelhard aan de slag moeten.

De rest van de week is eigenlijk heel verschillend met afspraken over zeer diverse onderwerpen: over de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten, over de resultaten van de Wft-examens met input vanuit de Groningse praktijk, met de Stichting Rechtsbescherming beleggers, over accountancy met VNO/NCW/MKB, met het actieve VVD-lid Yvonne Bottema (raadslid in Veenendaal) en de jubileumreceptie voor 200 jaar Algemene Rekenkamer in Pulchri.

Afsluitend op vrijdag een werkbezoek aan Atradius in Amsterdam samen met VVD-collega Mark Harbers en PvdA-collega Henk Nijboer. Atradius Dutch State Business regelt voor de rijksoverheid de exportkredietverzekering, die ontzettend belangrijk is voor de Nederlandse export. Het Rijk staat uiteindelijk garant. Maar de afgelopen jaren heeft het de belastingbetaler geen cent gekost, integendeel het heeft zelfs geld opgeleverd. Atradius richt zich ook steeds meer op het MKB, ze voert ook een deel van het Dutch Good Growth Fund uit.