Accountancy, beloningsbeleid, Efteling en PS-campagne

Onlangs presenteerden de accountants hun eigen plannen voor de sector. Het is goed dat de sector aan de slag is gegaan na alle incidenten om zo het vertrouwen dat is geschaad weer terug te winnen. Iets dat vanuit de sector zelf komt, en niet van bovenaf wordt opgelegd, werkt uiteindelijk het beste. Daarnaast kwam de AFM met een rapport over de kwaliteit van de zogenaamde Big 4 (EY, PWC, Deloitte en KPMG). Op 13 november a.s. is hierover een debat in de Tweede Kamer. In de aanloop daarnaar toe behoorlijk wat gesprekken over de accountantssector. Deze week onder meer gesprekken met PWC, EY en NBA (de organisatie van accountants). Deze week moesten ook de schriftelijke vragen over de verschillende stukken over accountancy, naast de twee genoemde rapporten, ook de brief met beleidsvoornemens van de minister en de evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Dat biedt de mogelijkheid om technische en verduidelijkende vragen over de stukken te stellen voorafgaand aan het debat.

Deze week ook de tweede termijn van de Tweede Kamer en de minister over de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). Door een amendement van de VVD is er in de wet een harde evaluatiebepaling gekregen in 2017. Bij deze evaluatie dient vooral te worden ingegaan op de realisatie van de beoogde effecten en de gevolgen van het beloningsbeleid voor het gelijke speelveld, concurrentiepositie en Nederlandse vestigingsklimaat. De amendementen van de VVD waren er allemaal op de gericht de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven en het Nederlandse vestigingsklimaat te verbeteren. De VVD wil verder falende en frauderende bankiers hard aanpakken, maarde rest hoeft daar niet de dupe van te worden. Ook daar waren de amendementen van de VVD op gericht.

De week wordt afgesloten met een werkbezoek aan de Efteling. Het is altijd goed om de in de praktijk te horen waar bedrijven tegen aan lopen. De Efteling is een toeristisch-recreatief bedrijf dat werk biedt aan 2.300 mensen. Tijdens het werkbezoek kwamen onder meer de lange (plan-)procedures, regelgeving, flexibiliteit arbeidsmarkt en infrastructuur aan de orde. Op zaterdag alweer naar Den Haag voor een overleg met VVD-ers uit andere provincies over de campagne voor de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2015.