De Goudse Verzekeringen, van London City naar Burum City en ECB-stresstest

Het reces is een periode waarin je tijd hebt om wat uitgebreidere werkbezoeken af te leggen. Zo ook dit herfstreces. Allereerst voor een werkbezoek aan De Goudse Verzekeringen in Gouda. De Goudse is nog steeds een familiebedrijf en richt zich vooral op verzekeringen voor het MKB. Tijdens het werkbezoek uitgebreid gesproken over de regeldruk, de proportionaliteit van regels voor kleine en middelgrote ondernemingen, het toezicht en daarnaast ook over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (het duale stelsel met UWV) en expat-verzekeringen (de actuele link naar Ebola en de verzekering daarvoor).

Na de Algemene Leden Vergadering van de VVD Fryslân over het verkiezingsprogramma voor Wetterskip Fryslân en Provinciale Staten Fryslân donderdag avond naar Den Haag. Want de volgende ochtend vroeg vertrek vanaf Rotterdam The Hague Airport naar London, een belangrijk centrum voor de financiële sector. In London met de ondergrondse naar de eerste afspraak met Hans Hoogervorst bij IASB/IFRS over kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantssector. IFRS ontwikkeld de internationale financiële rapportage standaarden. Daarna afspraken met de twee toezichthouders in Engeland voor de financiële sector: de Prudential Regulation Authority (PRA) van de Bank of England en bij de Financial Conduct Authority (FCA). Dit zijn respectievelijk de DNB en AFM van Engeland. Goed en leerzaam om te kijken hoe er gewerkt wordt in een ander land aan de regelgeving en het toezicht. De dag in London wordt afgesloten met een leuke avond bij de VVD London met een geanimeerde discussie over de financiële sector in NL, UK en EU. Van de aanwezigen zijn ook veel werkzaam in de financiële sector, bijvoorbeeld bij ABN AMRO of Rabobank in London of bij buitenlandse banken. Leuk om verhalen uit de praktijk te horen.

En van London City naar Burum City. Want op zaterdag aan het einde van de middag nog naar molen Windlust in Burum om samen met de Burumers een toost uit te brengen op het behoud van de monumentenstatus van de molen. Recent bracht minister Jet Bussemaker daar het goede nieuws, na een kamerbreed aangenomen motie van VVD, PvdA, CDA, D66 en Christenunie.

Op zondag zijn de resultaten van de Asset Quality Review en stresstest van de Europese Centrale Bank (ECB) bekend geworden. Het is goed om te zien dat de Nederlandse banken allemaal goed door de test van de ECB zijn gekomen. Voor de VVD komt dit niet als een verrassing. De Nederlandsche Bank heeft veel voorbereidend werk gedaan in de aanloop naar de asset quality review en stresstest, bijvoorbeeld door onderzoek naar de portefeuille commercieel vastgoed van de banken. Dat er banken in andere landen zijn gezakt voor de stresstest, toont ook aan dat de test van de ECB stevig is geweest. Deze banken moeten snel orde op zaken stellen. Hopelijk zorgt de duidelijkheid van de ECB-test er verder voor dat het MKB weer wat makkelijker krediet krijgt en de economie verder kan groeien.