Partijcommissie, ECON , scheepswerf en Collegetour Clinic

Een afwisselende week. Afspraken over heel veel verschillende onderwerpen: van KLM tot kansspelen, van interview voor afstudeeronderzoek accountancy tot een afspraak met KPMG, van kennismaking met verslaggever Bloomberg News tot afspraak met Verbond van Verzekeraars over gelijk speelveld (vergelijking verzekeraars en banken op basis van onderzoek Towers Watson).

Maar ook veel partijcontacten, het voordeel van een partij als de VVD en een echte meerwaarde, door de korte en directe lijnen. Zo heeft de VVD met Cora van Nieuwenhuizen (ook nog eens een oud collega uit de Tweede Kamer) nu een vertegenwoordiger in de ECON commissie (Economic and Monetary Affairs) van het Europees Parlement. En dat is belangrijk, want veel van de wet- en regelgeving voor de financiële sector wordt tegenwoordig in Europa bepaald. Dus goed om (zoals deze week) bij te praten en regelmatig contact te hebben over verschillende dossiers die spelen. Dat geldt ook voor de Eerste Kamer, dus daarom deze week ook weer overleg met mijn counterpart in de Eerste Kamer, Menno Knip. Altijd goed om bij te praten over lopende dossiers. Deze week sowieso veel contacten binnen de partij, want ook weer een VVD-partijcommissie Financiën, waarbij met experts uit het veld wordt gesproken over financiën en de financiële markten, dit keer onder meer over het vestigingsklimaat voor de financiële sector en de concurrentiepositie van onze financiële sector.

Naast de debatten in de plenaire zaal of algemeen overleg in de andere zalen van de Tweede Kamer, wordt er ook veel schriftelijk afgehandeld. Bijvoorbeeld een schriftelijke inbreng voor een wetsvoorstel, feitelijke vragen stellen over stukken, zoals een brief van de minister, of een schriftelijk overleg (dat ook nog weer gevolgd kan worden door een plenaire afhandeling met moties). Deze week is er inbreng voor een schriftelijk overleg over kleine rijkssubsidies (kleiner dan 25.000 euro) en  inbreng feitelijke vragen over het resolutiefonds. In het resolutiefonds, dat wordt gestart in het kader van de bankenunie, moeten de banken de komende 8 jaar geld storten. Het fonds wordt gebruikt als het bail-in-principe, waarbij bankverliezen worden afgewenteld op de aandeelhouders en crediteuren van een bank, niet toereikend is. De Nederlandse banken moeten daar in totaal 4,5 miljard euro instorten. Dit zorgt ervoor dat de belastingbetaler niet meer hoeft op te draaien voor falende banken.

Op vrijdag een werkbezoek in de regio aan Bodewes Harlingen Shipyards. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag van de regio Zwolle was ik Thecla Bodewes, de eigenaresse, tegen gekomen met een enthousiast verhaal over haar bedrijf, maar ook over de problemen met financiering van de scheepsbouw en scheepvaart. Samen met VVD-collega Betty de Boer, die over scheepvaart gaat, en de VVD-statenfractie Fryslân daarom een werkbezoek aan de vestiging van Bodewes in Harlingen. Er is net een schip gereed voor de te water lating de volgende dag. Het is een hotelschip voor de offshore in Congo.

Ter voorbereiding op de Provinciale Staten Verkiezingen in maart 2015 organiseert de Haya van Someren Stichting van de VVD allerlei opleidingen en trainingen voor (kandidaat-)statenleden. Eén onderdeel is de VVD Collegetour Clinic, een simulatiespel voor Provinciale Staten. Eerder heb ik een zo’n simulatiespel begeleid voor (kandidaat-)raadsleden. Ontzettend leuk om te doen, om vanuit je praktijkervaring tips en trucs te delen. Dit keer op zaterdag naar Ommen om voor de VVD Overijssel en enkele VVD’ers van de VVD Flevoland. De groep gaat ontzettend enthousiast aan de slag, dus de ochtend is zomaar voorbij.