Beleggingsverzekeringen, Europese Rekenkamer, WNL en Bestuurdersvereniging

 

Een paar weken geleden kwam er een rapport van de Autoriteit Financiële Markt uit over het woekerpolisdossier van de verzekeraars en adviseurs. Het blijft een hoofdpijndossier. Allereerst voor de mensen die zo’n beleggingsverzekering hebben, maar daarnaast ook voor de verzekeraars. Het is een behoorlijk weerbarstig dossier om op te lossen. Wat opvalt is dat er grote verschillen zijn. Sommige verzekeraars halen de streefcijfers wel of benaderen dit, sommige niet. Het is dus wel degelijk mogelijk. Verzekeraars zijn allereerst zelf verantwoordelijk om het op te lossen, maar klanten moeten ook zelf wel in beweging komen. Duidelijk is geworden dat het activeren van klanten niet eenvoudig is. Klanten geven geen gehoor aan oproepen of houden contact af. Volgende week vindt er een schriftelijk overleg plaats over het rapport. Ik vind het altijd belangrijk om in de aanloop daar naartoe ook overleg te hebben met verschillenden mensen en organisaties, zo ook deze week.

Het was ook de week waarin Piketty, de Franse econoom en schrijver van het boek Kapitaal in de 21e eeuw, op bezoek was in de Tweede Kamer. Het leek wel alsof een popster langs kwam. Wat mij betreft overdreven. Zijn verhaal van inkomens- en vermogensongelijkheid en hogere vermogensbelasting wordt natuurlijk gretig gebruikt door links. Maar Piketty heeft helemaal geen onderzoek gedaan naar de Nederlandse situatie. Nederland is al een gelijkmatig land. Alle voorstellen voor belastingverhogende maatregelen zorgen alleen maar voor schade. Want je raakt mensen met spaargeld, een eigen huis of gespaard pensioen, maar ook ondernemers die hun geld hebben geïnvesteerd in een eigen (familie)bedrijf en daardoor voor banen zorgen. We moeten eerder denken aan belastingverlaging (vooral op arbeid).

Op donderdag presenteerde de Europese Rekenkamer het Jaarverslag 2013 van de EU-gelden. Het is absurd dat er voor het 20e jaar op rij geen goedkeurend oordeel is bij de besteding van de EU-middelen. Het percentage fouten is met 4,7% nog steeds veel en veel te hoog. Een groot deel van de fouten worden gemaakt door de lidstaten zelf. Daarom is de VVD een groot voorstander van een verplichte Nationale Lidstaatverklaring, zoals Nederland deze ook jaarlijks afgeeft over de besteding van de Europese middelen. De VVD wil dat landen die wel goed werk leveren, te maken krijgen met aantoonbaar minder controleverplichtingen. De Europese Rekenkamer kan haar focus dan verleggen naar landen die minder goed werk leveren. De foutenpercentages moeten ook per lidstaat inzichtelijk en voor het publiek openbaar worden gemaakt. Dan is duidelijk welke lidstaten goed of slecht scoren en die kunnen daarop aangesproken worden. De VVD vindt het verder verkeerd dat lidstaten de mogelijkheid hebben om foute besteding van Europese subsidies te herstellen, dergelijke fouten zouden niet beloond moeten worden, maar juist gesanctioneerd. Op donderdag is Alex Brenninkmeijer (het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer) te gast in het programma Vandaag De Dag van WNL, op woensdag al een quote voor die uitzending gegeven. Daarnaast op donderdag ook een gesprek en technische briefing met diezelfde Alex Brenninkmeijer.

Deze week ook een aantal regelmatige terugkerende overleggen c.q. evenementen. Zo was er deze week vanuit de Commissie Rijksuitgaven het 2 keer per jaar terugkerende overleg met de Algemene Rekenkamer. Op vrijdag was er ook weer het overleg van de Noordelijke Kamerleden met VNO-NCW Noord in Drachten om de lopende dossiers door te nemen. Daarna door naar het Najaarscongres van de VVD Bestuurdersvereniging in Lunteren. Ditmaal natuurlijk in het teken van de komende verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Het is een echte netwerkbijeenkomst voor VVD bestuurders en goed om vele bekende gezichten te zien, maar gelukkig ook veel nieuwe.