De Hypotheker, MKB-financiering, accountancy, Koninklijke Nederlandse Munt en Alkmaar

 

In de aanloop naar het debat over accountancy heb ik een groot aantal gesprekken, veel overleg en werkbezoeken gehad. Niet alleen met accountants, accountantsorganisaties en branche-organisaties, maar ook met vertegenwoordigers van aandeelhouders. Ook deze week van het debat nog een aantal gesprekken met internal auditors, met de brancheorganisatie SRA van de MKB-accountants en de VEB Vereniging van EffectenBezitters (kennismaking met de nieuwe directeur Paul Koster).

En dan op donderdag na veel voorbereiding het algemeen overleg accountancy in de Tweede Kamer. In het debat heb ik aangegeven dat de VVD het belangrijk vindt de positie van de aandeelhouder te versterken. Daarvoor is de onafhankelijke rol van de accountant cruciaal. Het is dus belangrijk wie de opdracht geeft aan de accountant, want uiteindelijk is dat degene die bepaalt. De regel zou moeten zijn dat de AvA of eventueel de RVC de opdracht voor de accountant geeft. Het gebeurt nog steeds dat het bestuur, zeker in materiële zin, de opdrachtgever is oftewel de accountant de facto wordt aangestuurd door het bestuur. Ik ben van mening dat de uitvoering in de praktijk niet spoort met wat feitelijk de bedoeling is, dat dan de wettelijke regeling niet duidelijk of dwingend genoeg is. Daarom wil de VVD de regeling aanpassen c.q. aanscherpen. Duidelijk is dat er iets moet gebeuren, na de resultaten van het AFM-onderzoek. Dat zal primair door de accountantsorganisaties zelf gedaan moeten worden. Het is goed dat de sector zelf aan de slag is gegaan en met voorstellen is gekomen. Dat moet men nu ook gaan waarmaken. De lat ligt hoogt. Prioriteit dient wat mij betreft te liggen bij de verbetering van de kwaliteit van het bestaande accountantswerk, niet bij uitbreiding ervan.

De week begint echter met een stagebezoek aan De Hypotheker op locatie in Den Haag. Goed om ook adviseurs regelmatig te spreken, in dit geval over regelgeving, compliance, provisieverbod en loan-to-value. Naast de hypotheekmarkt, is de financiering van het MKB ook cruciaal voor de economie. Uiteindelijk zorgt het MKB voor de meeste banen. Daarover deze week een tweetal gesprekken. Allereerst met NPEX, dat is een MKB-beurs. Beleggers kunnen via NPEX rechtstreeks investeren in het MKB en het MKB kan geld ophalen door het uitgeven van aandelen of obligaties. Hierdoor hebben MKB bedrijven een alternatief voor de bank. Beleggers zijn op zoek naar rendement en krijgen de mogelijkheid te beleggen in bedrijven en ondernemers waar ze voorheen geen toegang toe hadden. Zo brengt NPEX bedrijven en beleggers samen. En samen met VVD-collega Erik Ziengs (woordvoerder EZ/MKB) een gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over het aankomende algemeen overleg over onder andere bedrijfsfinanciering vanuit de Kamercommissie Economische Zaken. Ik vind het ook belangrijk om samen met collega’s op te trekken op dit soort onderwerpen, omdat de portefeuilles elkaar regelmatig raken.

Op vrijdag een bijzonder werkbezoek aan de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Het is natuurlijk een staatsdeelneming want de Nederlandse staat heeft 100% van de aandelen, maar er is natuurlijk ook een link met het betalingsverkeer. Veel informatie gekregen en geleerd over dit leuke bedrijf, over muntgeld, verzamelaars, maar ook het productieproces. Aansluitend ook in Utrecht samen met PvdA-collega Henk Nijboer een politiek café tijdens een dag van PWC accountants. Een discussie naar aanleiding van vragen van zo’n 400 accountants, adviseurs en fiscalisten van PWC. Ontzettend leuk om te doen.

De zaterdag van deze week wederom niet vrij, maar de VVD Alkmaar ondersteunen bij hun herindelingscampagne. Woensdag 19 november zijn er op verschillende plaatsen in het land herindelingsverkiezingen, waaronder Den Bosch en Alkmaar. Samen met een ontzettend enthousiaste groep mensen uit Alkmaar en omgeving, enkele VVD collega’s uit de Tweede Kamer en staatssecretaris Fred Teeven is de dag zo voorbij. De ballonnen “Welkom Sint en Zwarte Piet” van de VVD Alkmaar zijn een groot succes. De ballonnen zijn niet aan te slepen en de kinderen staan in de rij bij de campagnewinkel van de VVD in Alkmaar. Al met al een mooie week!