AFM, zicht op bezuinigingen, Tanzania en Kustwacht

De vaste Kamercommissie Financiën heeft 1 of 2 keer per jaar overleg met de toezichthouders DNB en AFM. Deze week stond het overleg met de AFM op de agenda, dit keer onder leiding van de nieuwe voorzitter van de AFM Merel van Vroonhoven. Tijdens het overleg wordt informeel gesproken over de belangrijkste dossiers van dat moment.

Regelmatig krijg je als Tweede Kamerlid ook groepen op bezoek, dit keer een groep van de ING om specifiek te praten over de bankierseed. Ik vind dit soort open discussies altijd erg leuk. Leuk om over je werk te vertellen, over wat je drijft, over het hoe en waarom van standpunten, maar ook om te horen wat er leeft in de sector, wat er verandert, hoe de politiek en het beleid worden ervaren. Dit keer ook weer een enthousiaste groep, waarbij niet alleen de bankierseed aan de orde komt, maar bijvoorbeeld ook zaken als zorgplicht. Op dinsdag verder ook nog een technische briefing van de Sociaal Economische Raad (SER) door de nieuwe voorzitter Mariëtte Hamer over het rapport “Verbreding en versterking MKB”. En de VVD-partijcommissie met dit keer actuele onderwerpen, namelijk deflatie en de inkomens- en vermogensverschillen.

Vanuit de Commissie Rijksuitgaven werd er een algemeen overleg georganiseerd over de reeks rapporten “Zicht op bezuinigingen”van de Algemene Rekenkamer. Bij dit overleg waren jammer genoeg maar twee politieke partijen aanwezig, de VVD en PvdA, ook nog eens alleen coalitie-partijen. Duidelijk is dat in de politiek vooruit kijken vaak leuker wordt gevonden dan terug te kijken om te zien hoe zaken in de toekomst verbeterd kunnen worden. De Algemene Rekenkamer heeft rapporten uitgebracht over de bezuinigingen op de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, heffingskorting groen beleggen en assurantiebelasting. Het beeld dat ontstaat is dat de bezuinigingen zijn gerealiseerd. De VVD wil echter wel dat de informatievoorziening over de bezuinigingen wordt verbeterd, zodat de Tweede Kamer de realisatie van de bezuinigingen beter kan volgen. Zo moet er onderscheid worden gemaakt tussen de maatregel zelf en mee- en tegenvallers als gevolg van bijvoorbeeld economische omstandigheden.

Als Tweede Kamerlid krijg je soms de maken met bezoeken van bijzondere delegaties aan de Tweede Kamer. Zo was ik al eens bij een ontvangst van de Palestijnse Rekenkamer, deze week kwam de Budget Commissie van het parlement van Tanzania op bezoek. De delegaties komen langs om te leren van de situatie in Nederland. In het algemeen heeft Nederland het gewoon heel goed geregeld als het gaat om de financiën van de overheid. De delegatie is ook geïnteresseerd in hoe het gaat in Nederland met coalities. Tanzania zelf heeft daar niet mee te maken, de grootste partij heeft 80% van de stemmen, maar Zanzibar dat ook onderdeel is van Tanzania heeft wel met een coalitie-regering te maken.

Op vrijdag een leuk, maar vooral heel informatief werkbezoek aan de Kustwacht en het Kustwachtcentrum in Den Helder samen met VVD-collega Betty de Boer. Mooi om te zien hoe deze organisatie met weinig mensen als een netwerkorganisatie functioneert en samenwerkt met bijvoorbeeld politie, douane, Koninklijke marechausse, defensie, NVWA, KNRM. Ingewikkeld, maar toch werkt het. De (grote) scheepvaart, visserij en recreatievaart heeft te maken met de Kustwacht. De Kustwacht richt zich op een verantwoord gebruik van de Noordzee, de veiligheid op zee (zowel op het gebied van dienstverlening als van handhaving) en het toezien op de naleving van (inter-)nationale wetgeving en verplichtingen. De Kustwacht is ook actief voor enkele binnenwateren, zoals de Waddenzee, IJsselmeer en Zeeuwse wateren.