DNB, goudvoorraad en vooral veel VVD

Twee maal per jaar heeft de vaste Kamercommissie Financiën overleg met De Nederlandsche Bank (DNB). Deze week stond het overleg met de DNB weer op de agenda. Tijdens het overleg wordt informeel gesproken over de belangrijkste dossiers van dat moment. Dit keer wel met een bijzondere afsluiting, want aan het einde van het werkbezoek mogen we een bezoek brengen aan de goudvoorraad van de DNB. Niet alleen aan de goudvoorraad die al jaren bij DNB ligt, maar ook het onlangs uit New York terug gehaalde goud, dat recent in het nieuws was. In Nederland ligt nu weer zo’n 31% van het Nederlandse goud, het andere goud ligt in Ottawa, New York en London.

Vanaf donderdagavond is de week vooral gevuld met VVD-activiteiten. Op donderdag vinden in de Tweede Kamer nog de stemmingen plaats over alle begrotingen voor 2015, zodat ze daarna door kunnen naar de Eerste Kamer om daar vast te stellen voor 1 januari. Die stemmingen duren altijd lang, ook al was er op dinsdag al gestemd over de moties die tot dat moment waren ingediend bij de begrotingen. De stemmingen duurden nog bijna 1,5 uur. Na een vlotte rit naar Leeuwarden om toch nog het staartje van de Algemene Leden Vergadering van de VVD Fryslân mee te maken. Tijdens de ALV worden de kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen en provinciale statenverkiezingen voor Fryslân vastgesteld. De lijsten worden ongewijzigd vastgesteld. De VVD Fryslân gaat met sterke lijsten de verkiezingen op 18 maart 2015 in!

Een aantal keren per jaar is er in Fryslân met de VVD-bestuurders in Fryslân, het gaat dan om bijvoorbeeld wethouders en burgemeester om bij te praten over de ontwikkelingen in Fryslân. Op vrijdag niet alleen dit overleg, maar ook overleg over de PS campagne VVD Fryslân. En een jaar geleden hebben mijn collega Anne Wil Lucas en ik een ronde gemaakt langs alle VVD-afdelingen gemaakt om de VVD-afdelingen bij te praten over de actuele politiek en ontwikkelingen in Den Haag. Dit is de vorige zo goed bevallen dat we dit jaar weer een zo’n ronde doen. Vrijdag was het overleg met de VVD Leeuwarden, Ferwerderadiel, Tytjerksteradiel en Dongeradeel. Goed én leuk om te doen! Dit keer samen met de VVD Fryslân om ook de PS verkiezingen en campagne te bespreken.

Op zaterdag het najaarscongres van de VVD in Amsterdam. Een gelegenheid om altijd weer veel bekenden in de partij te ontmoeten en te spreken. Een inspirerend onderdeel was ook het onderdeel met Tim van de Wijngaarden die niet denkt in beperkingen, maar in kansen. En die ondanks veel bureaucratische en ambtelijke tegenwerking het lukte gewoon een eigen bedrijf op te starten. Een voorbeeld waarom de hervormingen in de zorg en sociale zekerheid bikkelhard nodig zijn. Belangrijk is dat daarbij niet gedacht wordt in regels of waar je recht op hebt, maar wat heb je nodig, maatwerk voorop. Belangrijk is het dat de uitvoerders daarvoor de ruimte krijgen van bestuurders en volksvertegenwoordigers. Dus niet alles vooraf dichtregelen.