Ondernemend Nederland, kredietunie, bankieren en VVD Leeuwarden

In de Tweede Kamer is het vaak hectisch en komen onderwerpen soms zomaar oppoppen. Maar vaak ben je als Tweede Kamerlid al veel eerder en langer bezig met onderwerpen die de komende tijd op de agenda staan. Begin volgend jaar staan er in ieder geval twee onderwerpen op de agenda waar ik nu al bezig ben met gesprekken en werkbezoeken. Enerzijds gaat het over bijzonder beheer bij de banken. Hierover komt er begin volgend jaar ook een rondetafelgesprek met allerlei experts en (ervarings-)deskundigen. Maar daarnaast vind ik het belangrijk om meer te doen dan dat, en meer dan stukken en rapporten over een onderwerp lezen. Zo heb ik enige tijd geleden al een werkbezoek gebracht aan de Rabobank om over bijzonder beheer te praten. Deze week had ik een gesprek met Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL), waarbij we natuurlijk ook over bijzonder beheer en het MKB gesproken hebben.

Anderzijds gaat het over kredietverlening. Met ONL heb ik natuurlijk ook gesproken over kredietverlening aan het MKB, alternatieve financieringsvormen, zoals financiering via de beurs. De VVD maakt zich net als ONL zorgen over de kredietverlening, met name voor het MKB. Reden om vorige week samen met VVD-collega Erik Ziengs (MKB) schriftelijke vragen te stellen over het bericht dat gebrek aan MKB-krediet de economische groei in Nederland beperkt volgens de OESO. Er komt begin volgend jaar een algemeen overleg over kredietverlening, en de Tweede Kamer gaat ook debatteren over een (initiatief-) wetsvoorstel met betrekking tot kredietunies. De VVD vindt het belangrijk dat het MKB niet alleen van bancaire financiering afhankelijk is, maar dat er ook alternatieve financieringsvormen de ruimte krijgen, zoals kredietunies, crowdfunding, kapitaalmarkt/beurs. Via twitter kwam ik in contact met de Kredietunie Bakkerij. Op dit moment doen ze nog alleen aan kredietbemiddeling, maar ze willen als de wetgeving rond is ook snel aan de slag met kredietverlening. Bakkers lenen dan geld uit aan andere bakkers. Goed dat brancheorganisaties ook dit soort initiatieven nemen.

Volgende week is er daarnaast een algemeen overleg over bankieren (duurzaam, dienstbaar en divers) met een grote hoeveelheid onderwerpen. Ook hier ben ik al langer bezig met de voorbereiding. Zo heb ik in het herfstreces al een bezoek gebracht aan London om te praten met de toezichthouders daar. En deze week ook nog langs bij De Nederlandse Bank in Amsterdam ter voorbereiding op dat algemeen overleg.

Afgelopen week was er ook een Algemene Leden Vergadering (ALV) van de VVD Leeuwarden. Een politieke partij als de VVD heeft veel vrijwilligers die actief zijn voor de partij. Zij staan vaak niet op de voorgrond. Maar des te belangrijker om bij deze ALV stil te staan bij het vertrek van een stille kracht uit het bestuur van de VVD Leeuwarden, Romke van der Wal, die van 2007 tot en met 2014 secretaris is geweest. Dank voor alle inzet in de afgelopen jaren!