Zeehaven IJmuiden/KVSA, BNR Nieuwsradio, meer concurrentie en petitie Sionsberg

Met VVD-collega Betty de Boer op maandag een werkbezoek aan de zeehaven IJmuiden en KVSA. KVSA levert sinds 1876 diensten aan bedrijven in de maritieme sector, maar doet daarnaast inmiddels veel meer stuwage, terminaldiensten (voor veerboot DFDS naar Newcastle), scheepsagentschap, maritieme communicatie en web diensten. En dan is er natuurlijk ook nog de cruiseterminal. Gewoon privaat, geen overheid. Ook de Zeehaven IJmuiden heeft een bijzondere constructie, waar andere havens in Nederland vooral in overheidshanden zijn, is de Zeehaven IJmuiden voor 72% in handen van private partijen. Mooie voorbeelden van private initiatieven en inspiratie voor de portefeuille staatsdeelnemingen.

In de aanloop naar het algemeen overleg over bankieren van deze week, kwam de Vereniging Eigen Huis  (VEH) met een voorstel om de hypotheekrente wettelijk te beperken. Voor een reactie woensdagochtend vroeg op BNR Nieuwsradio. Het voorstel van VEH klinkt sympathiek en simpel, maar het is niet de oplossing. Het middel is eerder erger dan de kwaal. De hypotheekrente in Nederland is op dit moment al historisch laag. Ingrijpen van de overheid in de hoogte van de hypotheekrente zorgt er alleen maar voor dat nieuwe toetreders en buitenlandse partijen alleen maar meer afgeschrikt worden. En wat we nu echt nodig hebben in Nederland is meer concurrentie en meer nieuwe toetreders. Want dat heeft een goede invloed op de tarieven voor hypotheken en MKB-kredieten, de dienstverlening en innovatie in de bankensector. VVD wil dus meer concurrentie en de toetredingsdrempels wegnemen. Ander nadeel van overheidsingrijpen bij de hypotheekrente is dat banken (nog) minder makkelijk hypotheken en MKB-kredieten zullen gaan verstrekken. En als je de hypotheekrente beperkt  zullen de tarieven elders stijgen, bijvoorbeeld MKB-kredieten. En dat is wat de VVD niet wil.

Tijdens het algemeen overleg over bankieren heb ik dus ook gepleit voor meer concurrentie en nieuwe toetreders in de bankensector. In de Nederlandse bankensector verstrekt een paar grote banken het overgrote deel van de MKB-leningen en hypotheken. Het aantal spelers is de laatste jaren afgenomen, door fusies en overnames, maar ook door vertrek van buitenlandse banken. Begin 2015 moeten er daarvoor concrete voorstellen liggen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft geconstateerd dat er een aantal toetredingsbarrieres zijn, die moeten worden geslecht. Want door de beperkte concurrentie zijn er geen scherpe tarieven voor hypotheken en MKB-kredieten. Het is bovendien ook slecht voor de dienstverlening en innovatie in de bankensector.

De ACM heeft geconstateerd dat het vergunningstelsel in Nederland als “onnodig” streng beoordeeld wordt door marktpartijen. Het gaat dan om de duur van het vergunningstraject, de onzekerheid over de vergunningseisen en dus over de uitkomst van het vergunningstraject en de afhoudende instelling van De Nederlandsche Bank. Hier moet ook naar gekeken worden volgen de VVD.

Onzekerheid over de toekomstige regels voor hypotheken kan er toe leiden dat nieuwe banken wachten met hun beslissing om in Nederland actief te worden, aldus de ACM. De verlaging van de loan-to-value (LTV) voor hypotheken in Nederland naar op termijn 80% hangt nog als een zwaard van Damocles boven de markt. De VVD vindt dit een slechte zaak. Het is dan ook jammer dat partijen als  PvdA, CDA en D66 een eerdere motie van de VVD om dit van tafel te krijgen niet hebben gesteund. Rust en duidelijkheid is cruciaal voor het herstel van de woningmarkt.

Het belastingvrij schenken van 100.000 euro voor een huis loopt eind dit jaar af. Banken willen dienstbaar zijn. Maar er zijn klachten dat veel banken hun loketten daarvoor al begin of medio december sluiten. In het algemeen overleg heb ik daarom een oproep aan de banken gedaan om er een tandje bij te doen, om mensen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk de gelegenheid geven om van deze optie gebruik te maken. Minister Dijsselbloem sloot zich in het algemeen overleg aan bij die oproep.

Op woensdag ook nog samen met VVD-collega Arno Rutte bij de petitie-aanbieding Sionsberg. Er is een grote groep mensen uit Dokkum en omgeving om een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer, die daarna ook nog een debat over Sionsberg in de Tweede Kamer bijwonen. De rest van de week is afwisselend bijvoorbeeld met de Contactgroep Duitsland bij de Duitse ambassadeur, een gesprek met burgemeester Bilker, een gesprek met gedeputeerde Kramer over OV in Fryslân samen met VVD-collega Betty de Boer en een technische briefing over Solvency II en de stresstest van EIOPA voor verzekeraars. De week wordt afgesloten met een goede bijeenkomst met de VVD Fryslân en VVD-collega Anne Wil Lucas met enkele VVD-afdelingen in Fryslân (Vlieland, Terschelling, Ameland, Harlingen, Menameradiel, Het Bildt) en met een bijeenkomst voor de VVD-campagne voor Provinciale Staten en Waterschappen.