Bijzonder beheer, Waddenfonds, nachtelijk vergaderen en kerstreces

Het lijkt een rustige laatste week voor het kerstreces te worden, maar zoals wel vaker, gebeurt toch weer wat onverwachts in Den Haag en eindigt de week in een nachtelijk debat. Traditioneel begint de week met het kerstdiner van de fractie op maandag, dit jaar vooraf gegaan door een rondleiding in het dit jaar heropende Mauritshuis.

Zo’n laatste week in het reces is meestal rommelig en hectisch, dus daar houd je in je agenda als het een beetje kan rekening mee. Deze laatste week voor het kerstreces staat er nog wel een VVD partijcommissie gepland over bijzonder beheer. Een goede inhoudelijke discussie over bijzonder beheer. Veel meer bedrijven zijn in de crisis in bijzonder beheer bij de banken gekomen. Sommigen gaan na herstel van het bedrijf weer gewoon verder, sommigen redden het echter ook niet en dat is natuurlijk altijd zeer ingrijpend voor de betrokken ondernemer.

In 2015 wordt er ook weer gesproken over beleggingsverzekeringen, ofwel het dossier woekerpolissen. Daarom deze week een overleg met de verzekeraar ASR die uit de laatste AFM-rapportage slecht naar voren kwam, om uitleg te geven over hun aanpak en werkwijze in de afgelopen tijd, maar ook in de toekomst met betrekking tot de niet opbouwende polissen, polissen gekoppeld aan een hypotheek of voor het pensioen (lijfrente).

 

Afgelopen week werd in het Friesch Dagblad bericht dat de versterking van de economie in het Waddengebied vanuit het Waddenfonds achterblijft. De VVD zou dit een slechte zaak vinden. Zeker in de huidige tijd waarin een pril economisch herstel te zien is, zijn investeringen in de economie belangrijk. De VVD heeft zich in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten de afgelopen jaren ingezet voor de besteding van minimaal 50% van de middelen in het Waddenfonds aan economie. Dat is ook afgesproken. De VVD vindt het belangrijk dat dit niet alleen op de lange termijn of op einddatum het geval is, maar dat ook nu al voldoende economische investeringen worden gefinancierd vanuit het Waddenfonds. Daarom heb ik samen met VVD Fryslân Fractievoorzitter Klaas Kielstra schriftelijke vragen gesteld aan respectievelijk de minister van Infrastructuur & Milieu en het college van Gedeputeerde Staten in Fryslân. Minimaal 50% van de middelen uit het Waddenfonds moeten worden besteed aan economie, dat is afgesproken. En afspraak is afspraak. Juist in deze tijd is dat belangrijk. En daarom moet dat niet alleen pas op de einddatum van het Waddenfonds het geval zijn.

 

Het politieke jaar eindigt met een debat tot diep in de nacht. Om 10 voor 12 begint het debat pas over de ontwikkelingen van de afgelopen dagen. Op dinsdag heeft de Eerste Kamer door het ontbreken van de steun van 3 PvdA-senatoren namelijk de zorgwet weg gestemd. En daarmee wordt een afspraak uit het Regeerakkoord niet nagekomen. Na intensief overleg komt er alsnog een oplossing. Zo kunnen de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit van de zorg te versterken, de stijgende kosten in de zorg terug te dringen en de keuzevrijheid in de zorg te behouden doorgaan. Zo wordt voorkomen dat mensen onnodig extra hoeven te betalen voor de zorg via hun zorgpremie of eigen risico. Het debat eindigt tegen vier uur ’s nachts.

Op vrijdag terug naar Leeuwarden voor het kerstreces, maar in Heerenveen eerst nog overleg over de campagne voor Provinciale Staten voor de verkiezingen op 18 maart 2015 en overleg met een aantal VVD afdelingen (Súdwest Fryslân, De Friese Meren, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf) over de actuele politiek en de aankomende verkiezingen samen met de VVD Fryslân.

Iedereen alvast fijne  dagen gewenst: noflike kryst en folle lok en seine yn it nije jier!