Aanslag Parijs en eerste kamerweek

2015 begon heftig met de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. De verontwaardiging en boosheid waren alom aanwezig. Overal waren Je Suis Charlie demonstraties, ook in Leeuwarden op het Zaailand. In de Tweede Kamer was er natuurlijk een debat over de situatie. De VVD was heel duidelijk in het debat: onze vrijheid en democratie zijn niet onderhandelbaar. Halbe Zijlstra zei het treffend: “De aanslag in Parijs was een aanslag op onze manier van samenleven, op onze verworvenheden, op onze vrijheden. Juist het vrije woord, juist de mogelijkheid om alles en iedereen te kunnen bekritiseren is essentieel voor onze vrij samenleving.” Er wordt natuurlijk alles aan gedaan een dergelijke aanslag in Nederland te voorkomen.  Maar we moeten ons ook realiseren dat we niet alles kunnen voorkomen. Er zijn al veel maatregelen genomen (terugkeerders vastzetten, uitkeringen Jihadi’s afpakken, paspoorten en verblijfsvergunningen afpakken, etc.). De VVD wil daarnaast dat agenten die mensen en gebouwen beveligen met zwaardere wapens worden uitgerust. Agenten in Parijs die Charlie Hebdo beveiligden waren kansloos tegen de machinegeweren. Maar terugkeerders moeten ook onder het oorlogsrecht worden berecht.

Maar ondanks deze heftige gebeurtenis gaat ook het werk in de Tweede Kamer weer gewoon door. Deze week stonden maar liefst twee technische briefings op de rol. Over complexe onderwerpen kan de Tweede Kamer technische briefings vragen, dan vindt er uitleg plaats door bijvoorbeeld het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank of Rekenkamer. Dit keer een technische briefing van Alex Brenninkmeijer (het Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer) over de risico’s voor het financieel beheer van de EU en daarnaast een technische briefing van Financiën en DNB over de voorstellen voor TLAC Total Loss Absorbing Capacity van de wereldwijd systeemrelevante banken, waaronder ING in Nederland.

Verder deze week nog een gesprek over kredietverlening met de Rabobank specifiek over de binnenvaart samen met VVD-collega Betty de Boer en een gesprek met Nationale Nederlanden over de verzekeringsbranche. Daarnaasat heeft de Europese Commissie een werkprogramma voor de komende periode gepresenteerd. De Tweede Kamer organiseerde daarover een stakeholdersbijeenkomst met ook vertegenwoordigers uit de financiële wereld.

En de week na het kerstreces begint traditioneel met een fractiedag. Maar in zo’n eerste kamerweek in het nieuwe jaar natuurlijk ook de nodige nieuwjaarsrecepties (zoals die van Nieuwspoort).  Maar ook in de regio met de nieuwjaarsbijeenkomst van de VVD Fryslân en VVD Súdwest Fryslân in Sneek. VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Staten verkiezingen in Fryslân Klaas Kielstra houdt daar een nieuwjaarsspeech als informele aftrap van de verkiezingen. Hij hekelt de politiek ‘van gemiste kansen’ van het huidige college van GS in Fryslân. De laatste nieuwjaarsbijeenkomst en direct ook een leuke met heerlijke erwtensoep is die van 4 VVD afdelingen in NO Fryslân (Dongeradeel, Kollumerland, Ferwerderadiel, Dantumadeel), ook nog eens op een leuke locatie, namelijk een mooi Fries bedrijf Raadsma in Dokkum.