Kredietverlening, burgerinitiatief, Waddenoverleg en "get out the vote"

Kredietverlening aan het MKB is een belangrijk onderwerp, waarover in de Tweede Kamer binnenkort weer wordt gesproken in de Kamercommissie Financiën. De VVD wil niet dat het voorzichtig ingezette economische herstel wordt geremd door onvoldoende krediet. De VVD wil dat waar er ruimte is, deze ook wordt benut. Goede plannen en goede ondernemers moeten krediet kunnen krijgen, ook als daaraan risico’s verbonden zijn. Ter voorbereiding op dat debat deze week zowel een gesprek met MKB Nederland als met de Nederlandse Vereniging Banken (NVB). De toekomst zit echter niet alleen in de bancaire financiering, maar zeker ook meer en meer in alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies en crowdfunding. Gelukkig staat deze laatste ook nadrukkelijk op de agenda. De toekomst zal ook liggen in combinaties van financiering.

Recent is er een burgerinitiatief Ons Geld gestart over geldcreatie door banken. Er zijn inmiddels in principe voldoende handtekeningen binnen voor een debat, er moet nog wel getoetst worden of het aan de criteria voldoet. RTLZ besteedde aan het burgerinitiatief daarom een item in hun uitzending, dus daarvoor deze week een opname. Dat er een debat komt naar aanleiding van een burgerinitiatief, als het aan alle eisen voldoet, is goed. Dat instrument is er natuurlijk niet voor niets. Daarbij is het goed dat er daardoor meer inzicht komt bij grote groepen mensen over hoe ons financiële systeem werkt. Belangrijkste punt dat de initiatiefnemers naar voren brengen is dat het financiële systeem met private banken instabiel is. Aan de oorzaken van de financiële crisis wordt echter al gewerkt via hogere buffers,  beter toezicht en regelgeving. Het oprichten van een Bankenunie is daarvoor ook bedoeld.

Binnenkort is er ook een debat in de Tweede Kamer over de Wadden. Ter voorbereiding daarop organiseer ik altijd een overleg met de VVD-bestuurders van alle Waddeneilanden om input te krijgen. Dit keer ook weer zeer nuttig! Op zaterdag in Leeuwarden en Heerenveen ook nog twee VVD-trainingen “get out the vote” gegeven met het oog op de komende campagne voor Provinciale Staten. Leuk om te doen, zeker met zo’n enthousiaste groep deelnemers.