Muizenschade, Wadden, kredietverlening en Afsluitdijk

In Zuid West Fryslân is er ontzettend veel schade als gevolg van enorme aantallen muizen. Het grasland is volledig vernield. In de Tweede Kamer kwamen de getroffen boeren daarom een petitie aanbieden en ’s middags was er nog een zogenaamd VAO over hetzelfde onderwerp in de plenaire zaal. Het is een urgent probleem waar actie op ondernomen moet worden. De VVD wil dat de staatssecretaris de calamiteitenregeling uitbreidt, zodat er in geval van plagen en andere calamiteiten sneller gehandeld kan worden. Minder gelukkig is de VVD met de beantwoording van de staatssecretaris op onze schriftelijke vragen over het scheurverbod. Deze staatssecretaris gaat wederom op de stoel van de ondernemer zitten. Geef in het geval van een calamiteit de ondernemer instrumenten om schade te beperken, vindt de VVD! Weeg hierbij de economische belangen van de ondernemers zwaarder mee in plaats van voornamelijk naar de milieuaspecten te kijken. De VVD wil dat staatssecretaris op korte termijn reageert op de 4 voorstellen van de actiegroep. Met name de aanpassing van de Kingloopwijzer is actueel en de VVD voelt hier wel voor. Daarom heeft de VVD gevraagd binnen een week de Tweede Kamer hierover te informeren. Zelf ook nog samen met VVD-collega Helma Lodders schriftelijke vragen gesteld over de signalen dat boeren met muizenschade problemen ondervinden met hun financiering vanuit Deutsche Bank. Recent heeft de Tweede Kamer de eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank ontvangen, waar dit probleem natuurlijk zijdelings aan gerelateerd is. De VVD wil dat in het verlengde van deze aanpak dit punt ook wordt voorgelegd aan de Deutsche Bank zodat ook in deze gevallen in redelijkheid en billijkheid naar oplossingen voor de getroffen boeren gekeken wordt.

Gemiddeld is er zo’n 1x per jaar een debat over de Waddenzee. Deze week was dat weer. Leuk om samen met Friese collega’s Lutz Jacobi (PvdA) en Sander de Rouwe (CDA) in debat te gaan over de Wadden, want het niet alleen een bijzonder en uniek natuurgebied, het is meer dan dat. Het is een thuis voor eilanders en het is waar ondernemers hun brood verdienen. Het unieke karakter betekent niet dat de ontwikkeling in het gebied stilstaat of op slot moet komen te zitten. Het is natuur, maar ook zeker economie, er moet ruimte zijn om te ondernemen. Tijdens dit debat heb ik onder meer aandacht gevraagd voor de vaargeul Ameland. Over de vaargeul Holwerd – Nes wordt al lang gesteggeld, de veerboot naar Ameland heeft vaak vertraging, er wordt naar elkaar gewezen voor oorzaken. VVD wil van de minister een analyse van de problemen en welke oplossingen daarvoor zijn. Als de treinen van NS niet op tijd rijden, hebben we in de Tweede Kamer spoeddebatten, als de boot naar Ameland niet op tijd vaart lijkt het wel of we dat bijna normaal vinden. De minister heeft toegezegd om op korte termijn met een analyse van de problemen naar de Tweede Kamer te komen.

Deze week ook een debat over kredietverlening. Bancaire financiering zorgt nu nog voor 80% van de kredieten. Dat moet en gaat veranderen! Het nieuwe financieren is het combineren en stapelen van verschillende vormen van financiering: crowdfunding, kredietunies, factoring, leasing, durfkapitaal, MKB-aandelen of obligaties, private investeerders én banken! Maar wellicht ook nog wel weer hele nieuwe (tussen-) vormen. De VVD wil daarvoor ruimte bieden. Dus geen belemmeringen en eventuele knelpunten snel oplossen. De VVD is groot voorstander van alternatieve financiering, zoals crowdfunding.Goed dat nu eindelijk invulling wordt gegeven aan regeerakkoord om belemmeringen weg te nemen. Er ligt op verzoek van de VVD nu een rapport om belemmeringen weg te nemen. Maar de VVD heeft meer ambitie en wil het tempo omhoog. Teveel AFM-conclusies moeten nog verder worden bestudeerd (o.a. provisieverbod beleggingsondernemingen en betaaldienstkwalificatie), er moet zelfs nog overleg met de sector plaats vinden. Belemmeringen moet concreet en snel in regelgeving worden weggenomen. Dit moet uiterlijk 1 januari 2015 geregeld zijn.

Naast deze zaken ook nog tijd voor twee leuke afspraken in Nieuwspoort: een afspraak met Bas Eenhoorn (voorzitter Regiecollege Wadden) en gedeputeerde Schokker van Fryslân om bij te praten over de ontwikkeling rondom de Wadden, maar ook een afspraak met de Commissaris van de Koning met alle Noordelijke Kamerleden. Verder deze week ook nog een werkbezoek aan Kifid, het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening, erg informatief.

Op donderdagavond terug naar het heitelân over de Afsluitdijk. De volgende dag vroeg komt het bericht dat RWS de Afsluitdijk 10 weekenden wil gaan afsluiten. Daarom samen met VVD-collega Barbara Visser schriftelijke vragen gesteld of er geen andere oplossingen mogelijk zijn. ’s middags ook nog naar Omrop Fryslân over dit onderwerp voor TV en radio. Al met al een lekker volle week!