Liberale Lunch, kredietverlening, bankenvergunning, SNS en NDC-groep

Kredietverlening is een belangrijk (knel-)punt voor het MKB. Bij de Liberale Lunch in Eindhoven een goede gelegenheid om weer met MKB’ers in gesprek te gaan. Bancaire financiering zorgt nu nog voor 80% van de kredieten. Dat moet en gaat veranderen! Het nieuwe financieren is het combineren en stapelen van verschillende vormen van financiering: crowdfunding, kredietunies, factoring, leasing, durfkapitaal, MKB-aandelen of obligaties, private investeerders én banken! Maar wellicht ook nog wel weer hele nieuwe (tussen-) vormen. De VVD wil daarvoor ruimte bieden. Dus geen belemmeringen en eventuele knelpunten snel oplossen. Dat het bikkelhard nodig is blijkt wel uit een ander gesprek deze week samen met VVD-collega Betty de Boer (scheepvaart) met een bedrijf over financiering van een schip dat men niet rond krijgt en dat kan zorgen voor veel werk en banen. En deze week ook nog een nuttig en informatief gesprek met de Samenwerkende Kredietunies en de Kredietunie BOVAG ter voorbereiding op de behandeling van de Wet toezicht kredietunies samen met VVD-collega Erik Ziengs (MKB). 

De VVD wil méér nieuwe toetreders in de bankensector. Deze zijn broodnodig om de concurrentie te vergroten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft recent gekeken naar toetredingsdrempels in de bankensector en concludeerde dat het vergunningstelsel in Nederland onnodig streng is. Het ging onder meer om de duur van het vergunningstraject. De minister van Financiën heeft daarom regelwaakhond Actal gevraagd naar het vergunningtraject te kijken.  De VVD was daarom verbaasd dat in de Uitvoeringswet Verordening Bankentoezicht (die deze week plenaire behandeld werd) de termijnen nu juist werden opgerekt van 13 naar 26 weken en van 26 naar 48 weken. Het gaat dan bijna om een verdubbeling! Met een amendement van de VVD is deze verlenging teruggedraaid.

Deze week ook nog een tweetal technische briefings van de Algemene Rekenkamer. Allereerst over hun EU trendrapport over het financieel beheer van de Europese Unie. Er zijn nog steeds veel fouten in de verantwoording van het EU-geld, en er is verder (te) weinig bekend over de effectiviteit van het EU-beleid door de inzet van alle middelen. Ten tweede ook een technische briefing over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de cultuurbezuinigingen (in de reeks “zicht op bezuinigingen”). Er is weinig cultuur verdwenen door rijksbezuinigingen, veel culturele instellingen hebben het ook zonder rijkssubsidie gered, en daarnaast zijn er fors meer eigen inkomsten, een stijging met 27,7% (ook een belangrijk doel van het beleid van Rutte I).

De SNS Bank heeft een nieuw concept met SNS winkels. Daarom een werkbezoek aan SNS Heerenveen en SNS Appingedam om daar eens een kijkje te nemen. De vestiging in Appingedam is een franchisevestiging, wat ook nieuw in de bankenwereld is. Goed om de mensen van SNS enthousiast te horen vertellen over hun idee over bankieren onder het motto “heel normaal”, bijvoorbeeld rente op je betaalrekening en 3 dagen kosteloos rood staan. Maar ook over de overstapservice, want SNS Bank wil graag nieuwe klanten. Maar overstappen naar een andere bank lijkt veel mensen nog ingewikkeld. En bij de franchisenemer ook over de Wft-examinering, waarvan de slagingspercentages erg laag zijn en waarvan men vindt dat bijvoorbeeld de vragen niet aansluiten bij de praktijk. Binnenkort is hierover weer een schriftelijk overleg, dus mooie input daarvoor.

 

Op vrijdag na de twee werkbezoeken SNS snel door naar de NDC-groep in Groningen, de uitgever van de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Een werkbezoek met vrijwel alle Noordelijke Kamerleden over de ontwikkelingen bij de NDC-groep, de ontslagen, de toekomst van gedrukte media en regionale politieke verslaggeving.