Reaal, muizenschade, Planetarium en bezoek Wiebes

Maandagochtend vroeg wordt bekend dat er een overeenkomst is om Reaal te verkopen aan de Chinese verzekeraar Anbang. Dan weet je dat die dag toch iets anders gaat lopen dan je dacht. Het standpunt van de VVD is helder, want verzekeren en bankieren zijn geen overheidstaken. De VVD is altijd van mening geweest dat Reaal verkocht moest worden. Goed dat voor het voormalige Reaal nu ook daadwerkelijk de eerste stap wordt gezet met verkoop aan Anbang. Want bij een concurrerende verzekeringsmarkt horen geen staatsbedrijven. Anbang versterkt ook de financiële positie van Reaal, dat was nodig. Daarmee is er meer duidelijkheid en zekerheid voor de houders van 6 miljoen polissen. Tussen alle afspraken op die dag door reacties gegeven bij BNR Nieuwsradio, RTL Z en Het Financieele Dagblad.

Maar er stond al langer een werkbezoek gepland aan de muizenschade in zuidwest Fryslân, en dat gaat natuurlijk gewoon door.  Er is ontzettend veel schade als gevolg van enorme aantallen muizen. Het grasland is volledig vernield. Daarom ben ik samen met VVD-collega Helma Lodders (landbouw) en Nynke Koopmans en Esther de Vrij (VVD kandidaten voor Provinciale Staten) ter plekke gaan kijken bij een getroffen boer, de Familie De Jong in Tjerkgaast. De VVD vindt het een urgent probleem waar actie op ondernomen moet worden. Geef in het geval van een calamiteit de ondernemer instrumenten om schade te beperken, vindt de VVD. De economische belangen van de ondernemers moeten zwaarder meewegen in plaats van voornamelijk naar de milieuaspecten te kijken. De VVD wil dat de staatssecretaris de calamiteitenregeling uitbreidt, zodat er in geval van plagen en andere calamiteiten sneller gehandeld kan worden. De VVD heeft eind vorig jaar al gepleit voor een ontheffing op het scheurverbod. Met de uitbreiding van de calamiteitenregeling kan in voorkomende gevallen sneller gehandeld worden. De VVD voelt verder ook voor de tijdelijke aanpassing van de Kringloopwijzer. Door opbrengstderving van het gras moet er extra voer aangekocht worden. Dit mag niet ten koste gaan van de bemestingsnormen. Bij het werkbezoek waren LTO en de Rabobank aanwezig. Banken zijn allereerst aan zet om de problemen met financiering voor boeren met muizenschade op te lossen. De VVD in de Tweede Kamer heeft eerder al schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van signalen dat boeren met muizenschade problemen ondervinden met hun financiering vanuit Deutsche Bank. Recent heeft de Tweede Kamer de eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank ontvangen, waar dit probleem natuurlijk zijdelings aan gerelateerd is. De VVD wil dat in het verlengde van deze aanpak dit punt ook wordt voorgelegd aan de Deutsche Bank zodat ook in deze gevallen in redelijkheid en billijkheid naar oplossingen voor de getroffen boeren gekeken wordt. Verder heeft de VVD in de Tweede Kamer vorige week voor een motie gestemd voor een onderzoek naar vergoeding van de muizenschade. Daardoor kwam er een meerderheid voor deze motie en het onderzoek.

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker wil in 2018 UNESCO Werelderfgoed worden. Er wordt op dit moment hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen met in het Comité van Aanbeveling de Commissaris der Koning en astronaut André Kuipers. De keuze van de minister van OCW zal waarschijnlijk over enkele maanden plaats vinden. De burgemeester en het Planetarium wilden daarom afgelopen maandag graag de Friese Kamerleden bijpraten over dit traject. Een bezoek aan het Planetarium zelf kon natuurlijk niet ontbreken, waar trots werd verteld hoe Eise Eisinga het technische hoogstandje van het Planetarium in zijn woonhuis heeft gemaakt.

In het kader van de campagne voor Provinciale Staten kwam staatssecretaris Eric Wiebes naar Harlingen. Ik had al eerder een werkbezoek aan Bodewes in Harlingen gebracht, maar altijd goed om weer terug te komen bij zo’n mooi bedrijf. “De zeehaven van Harlingen moet concurrerend blijven”, volgens Wiebes: “Nederland is geen land van subsidies, dus ook niet voor de vrachtvervoer sector. De haven moet een concurrerende vestigingsplaats zijn. Dat kan door de kosten voor de werkgevers en de lasten op arbeid aantrekkelijk en concurrerend te houden.” Samen met VVD lijsttrekker Klaas Kielstra en 2 kandidaat VVD statenleden (Avine Fokkens en Nynke Koopmans) ging Wiebes in gesprek met scheepsbouwer Bodewes Harlingen Shipyards. Bodewes heeft afgelopen twee jaar een omzetstijging gehad van 10 miljoen naar 40 miljoen euro en heeft meer dan 80 man aan het werk. Ook de komende jaren willen ze uitbreiden. Bodewes is genomineerd voor de Familiebedrijven Award 2015 en het bedrijf werkt nauw samen met ROC De Friese Poort als het gaat om het opleiden van meer technisch personeel. Wiebes was zeer onder de indruk van deze uitstekende prestaties. Fryslân heeft een aantal zeehavens, waaronder Harlingen en Lauwersoog, die een belangrijke functie vervullen voor de regionale economie. De havens en de scheepsbouwsector zorgen voor meer banen in Fryslân. De VVD Fryslân wil daarom ook investeren in de havens van Fryslân. Met de verbetering van de bereikbaarheid over het water moet ook doorgepakt worden, bijvoorbeeld door provinciaal te investeren in een brede sluis bij Kornwerderzand.