Financiële Poort, Tennet, Nardus en Abellio London

Tweemaal per jaar wordt de Financiële Poort georganiseerd in Nieuwspoort door de financiële sector. Dit keer is Hans de Boer voorzitter van VNO NCW/MKB te gast. Hij houdt een pleidooi om te stoppen met extra regels bovenop de Europese regels voor de financiële sector. Dat is een pleidooi dat de VVD ook regelmatig houdt. Hans de Boer zegt verder nog: “De financiële sector is de afgelopen jaren door de overheid en toezichthouders op de strafbank gezet. Maar daarmee schieten we onszelf in de voet. We laten kansen op groei onbenut. We moeten nu eens ophouden met het 'bashen' van de financiële sector.De financiële sector is van belang voor de groei van de economie.”

Op woensdag presenteert de algemene rekenkamer een rapport over Tennet en de financiële risico’s, met name van de internationale activiteiten. In dit geval is er ook een technische briefing over het rapport door de algemene rekenkamer. Volgens de algemene rekenkamer loopt de Nederlandse Staat als eigenaar van TenneT financiële risico’s door buitenlandse activiteiten van het bedrijf. Bij de aankoop van 40% van het Duitse hoogspanningsnet in 2009 voor € 885 miljoen wilde de minister van Financiën geen Nederlands geld voor het Duitse net beschikbaar stellen. Toch nam hij destijds het risico om als aandeelhouder op enig moment mee te moeten betalen aan bedrijfsactiviteiten over de grens, volgens de Algemene Rekenkamer. Volgens de VVD moet Tennet geen onverantwoorde risico’s met belastinggeld nemen. De Ministers onderschrijven de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer om verbetering aan te brengen in de manier waarop de investeringen van Tennet worden beoordeeld. Er wordt gewerkt aan wetgeving en er is recent een nieuwe staatsdeelnemingenbeleid vastgesteld, waarin strakker wordt gekeken naar de toetsing van het publiek belang bij investeringsvoorstellen. De VVD gaat beoordelen of dit voldoende tegemoet komt aan de gemaakte opmerkingen.  In de Tweede Kamer is eerder ook nadrukkelijk gesproken over de financiële risico’s van dit soort buitenlandse activiteiten. De VVD vindt dat de belastingbetaler niet moet opdraaien voor investeringen in Duitse netwerk. De VVD heeft daar in het verleden ook nadrukkelijk aandacht voor gevraagd, onder andere via een motie in 2012. Maar iedereen weet ook dat bij ondernemen ook het nemen van (verantwoorde) risico’s hoort. Deze week ook nog een afspraak met Tennet zelf om te praten over de uitkomsten van het rapport van de Algemene Rekenkamer.

Ter voorbereiding op een wetgevingsoverleg volgende week maandag over de Omnibus II richtlijn met Europese regelgeving voor verzekeraars, een gesprek met Nardus. Nardus behartigt de belangen van de kleine natura uitvaartverzekeraars. Zij hebben onlangs samen met natura-uitvaartverzekeraar Draagt Elkanders Lasten uit Urk aan de bel hebben getrokken over de regelgeving en de gevolgen voor hun sector. Door de nieuwe eisen redden ze het straks niet meer, en moeten ze zich laten opslokken door grotere verzekeraars.

Op vrijdag samen met VVD-collega Betty de Boer (openbaar vervoer) een dag naar London voor een werkbezoek aan Abellio, de internationaal opererende dochter van NS. Een volle dag met heel veel informatie over de spoormarkt in Engeland, de liberalisering en de positieve effecten daarvan, hoe de markt daar wordt aanbesteed. Maar ook over het busbedrijf van Abellio en over waar je op een druk Londons station met trein en metro allemaal tegen aanloopt. Al met al een leuk en nuttig werkbezoek, met genoeg informatie om ook in Nederland weer mee aan de slag te gaan.