Gastles "omgaan met geld", kredietunies, ABN Amro en campagne

Het is de week van het geld en ook dit jaar ben ik weer uitgenodigd om voor de klas te gaan staan om een gastles te geven over omgaan met geld. Ditmaal aan de Maximaschool in Leeuwarden. Dit jaarlijks terugkerende evenement is een initiatief van Wijzer in Geldzaken waarbij allerlei activiteiten worden georganiseerd om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Financiële educatie is volgens de VVD van groot belang. Door kinderen al vroeg te leren bewust om te gaan met geld kunnen zij in de toekomst beter hun eigen verantwoordelijkheid nemen als het gaat om hun financiële situatie. Het spelen van de Cash Quiz is een leuke en nuttige manier om interesse bij de leerlingen te wekken over hoe ze verstandig met geld om kunnen gaan. Het is een goede eerste stap in het financiële leven van kinderen, dit project mag van de VVD ook zeker in het voortgezet onderwijs een vervolg krijgen. Het is niet alleen leerzaam, maar zeker ook erg leuk om te doen met zulke enthousiaste leerlingen!

Deze week ook de beantwoording in 1e termijn van de Wet toezicht kredietunies. Vorige week heb ik al de mening van de VVD over het wetsvoorstel gegeven in 1e termijn. Het wetsvoorstel is een goede eerste aanzet, maar het mag en moet een stuk ambitieuzer. Deze week worden de vragen die zijn gesteld tijdens de het debat van vorige week behandeld. De 2e termijn zal daarna op korte termijn ook volgen, die was in verband met tijdgebrek niet direct aansluitend. De VVD zal dan met voorstellen komen om meer ruimte te geven aan kredietunies. Wordt vervolgd!

Het Financieele Dagblad meldde dat ABN Amro vrijwel de complete top van de privatebankingdesk in Dubai de laan uit heeft gestuurd, na het ontdekken van omvangrijke malversaties. Dan worden er door diverse media (NOS, BNR, Telegraaf en Het Financieele Dagblad) natuurlijk ook reacties gevraagd van de Tweede Kamerleden. Namens de VVD heb ik aangegeven dat de VVD frauderende bankiers hard wil aanpakken. Bij de Libor fraude was de VVD daarover ook al heel helder. Het is fnuikend voor de financiële sector dat er weer zo'n fraude geval speelt. Het draagt zeker niet bij aan het herstel van vertrouwen, terwijl dat broodnodig is. Het is goed dat de bank zelf al maatregelen heeft genomen richting de personen die betrokken waren bij de malversaties. Duidelijkheid over de maatregelen die zijn genomen is wat mij betreft van belang om het vertrouwen te herstellen en verdere reputatieschade te voorkomen.

Op vrijdag, zaterdag en zondag lekker druk met campagne voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart. Dit keer in Harlingen, Heerenveen, Goutum, Leeuwarden en Lemmer. Vooral ook veel canvassen met leuke gesprekken aan de deur en met een enthousiaste groep vrijwilligers en kandidaten. Campagnetijd is altijd intensief, maar leuk!