Laatste dagen campagne, kredietunies, Reaal en cultuur

Een hectische week, want op maandag naar Den Haag, op dinsdag naar Leeuwarden, op woensdag naar Den Haag en donderdag weer naar Leeuwarden. De laatste dagen voor 18 maart nog volop campagne-activiteiten, een politiek café in Drachten. En natuurlijk op de verkiezingsdag vanaf ’s ochtends 7 uur ontbijtkoeken uitdelen op het station in Leeuwarden met een fantastische ploeg vrijwilligers! De uitslagenavond in Den Haag dit keer, want ik heb de volgende dag om kwart over 10 een plenair debat. De VVD wordt weer de grootste partij, dat is natuurlijk fantastisch. Maar het politieke landschap is wel heel erg versnipperd. De coalitiepartijen en de C3 krijgen in de Eerste Kamer geen meerderheid.

Op donderdag om kwart over tien een debat. Alhoewel, het debat begint pas op o 11 uur. Voordat de vergadering in de plenaire zaal kan beginnen moet het quorum namelijk aanwezig zijn (76 Kamerleden) en dat was na de verkiezingsdag waarop het ’s avonds laat wordt, niet het geval. Langzaam druppelden de Kamerleden binnen en kan de vergadering uiteindelijk toch beginnen.

De 1e termijn van het debat over de kredietunies was vorige week al geweest. In de 2e termijn heb ik een drietal moties ingediend om kredietunies meer de ruimte te geven, waarvan 2 samen met D66. Het MKB heeft bikkelhard de ruimte nodig om kredieten te kunnen krijgen. Kredietunies vragen ook met klem om meer ruimte. Het verbaasd mij dan ook dat CDA en PvdA daar tot nu toe doof voor zijn. De VVD wil de ruimte geven aan ondernemers, want kredietunies zijn er voor én door ondernemers. Volgende week wordt over de moties gestemd.

’s Middags ook het debat over de voorgenomen verkoop van Reaal. De VVD steunt de voorgenomen verkoop. Verzekeren is geen overheidstaak. In een concurrerende marktsector horen geen staatsbedrijven. De Chinese verzekeraar Anbang wil investeren in Reaal en versterkt de financiële positie van Reaal. Dat was bikkelhard nodig. Daarmee is er meer duidelijkheid en zekerheid voor de houders van 6 miljoen polissen én de werknemers. Als het gaat om de boekhoudkundige fout van € 700 miljoen die eind 2013 is ontdekt, geldt voor de VVD dat de onderste steen echt boven moet komen. Als er fouten zijn gemaakt door bijvoorbeeld de accountant of de adviseur, dan vindt de VVD dat de minister hard moet optreden. Ook de evaluatie van de nationalisatie van SNS Reaal wordt vandaag besproken. De VVD is tevreden met het duidelijke, kritische rapport van de Commissie Frijns. Het toezicht heeft in essentie gefaald en dat is een serieus punt. Effectief toezicht wordt echter te vaak verward met veel toezicht en veel regels. Het gaat om beter toezicht en betere regels. We hebben toezicht nodig dat alert reageert, durft door te pakken en de instrumenten die er zijn ook durft in te zetten.

Op vrijdag nog een bijeenkomst in Leeuwarden (Blokhuispoort en Tryater) om met Kamerleden te praten over culturele samenwerking in Noord-Nederland met aandacht voor o.a. culturele hoofdstad Leeuwarden en BIS-instellingen. De bijeenkomst wordt na een stadswandeling ’s avonds afgesloten met de Tryater-voorstelling Brekbar in Keramiekmuseum Princessehof.