Brussel, krimpontbijt, betalingsverkeer en ABN AMRO

Met de Thalys naar Brussel voor een werkbezoek van de vaste Kamercommissie Financiën aan Brussel. Een afwisselend, druk en boeiend programma. Met overleg met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel, met leden uit het Europees Parlement op het terrein van financiën en kapitaalmarkten, met de Europese denktank Bruegel, met de plaatsvervangend DG financiële en economische zaken Verweij en tot slot met Eurocommissaris Hill (financiële diensten en kapitaalmarkten). Tijdens de verschillende gesprekken veel aandacht voor plannen voor de kapitaalmarktunie van de Europese Commissie die net zijn gepubliceerd.

Vorige week werd bekend dat de top van ABN AMRO een salarisverhoging heeft gehad van bijna een ton in begin 2014. Op basis van een wet uit 2012 mogen staatsgesteunde banken een bonussen meer uitkeren, maar daarvoor in de plek mochten ze de salarissen met maximaal 20% verhogen. De afgelopen paar jaar had de top van ABN AMRO daarvan afgezien, maar de Raad van Commissarissen vond het nu wel nodig. Tijdens het mondeling vragenuurtje op dinsdag stonden alle partijen bij de microfoon om vragen te stellen aan minister Dijsselbloem. Volgens de VVD moeten banken ook meer rekening houden met hoe dit soort salarisverhogingen leven bij de mensen in het land en bij de medewerkers van de bank. De VVD vindt dat een dergelijke salarisverhoging slecht is uit te leggen, als de medewerkers al jaren op de nullijn staan. Wat de ABN AMRO doet past binnen de Wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen, die destijds breed gesteund is in de Tweede Kamer. Maar wat wettelijk mag, hoef je nog niet perse te doen.

Na een vroeg ontbijt in Nieuwspoort met vertegenwoordigers uit NoordOost Fryslân die willen dat het gebied de status van krimpgebied krijgt, op donderdag een algemeen overleg betalingsverkeer. Tijdens zo’n verzamel AO passeren altijd heel veel onderwerpen de revue, van veilig internetbankieren tot beschikbaarheid en privacy/big data. Op verzoek van de VVD gaan de banken het zogenaamde “maandagochtendprobleem” voor bedrijven bij het verwerken van betaaltransacties oplossen. En de banken zullen in het 2e kwartaal 2015 ook met een oplossing komen voor het 24/7 verwerken van betaaltransacties, dus ook op zon- en feestdagen, ook dit op verzoek van de VVD. Dit is een grote ergernis voor bedrijven. De VVD is verder al langer van mening dat overstappen naar een andere bank makkelijker moet worden, want dat zorgt voor meer concurrentie in de bankensector. En na bijvoorbeeld de recente commotie over de salarisverhogingen kunnen klanten dan gewoon "stemmen met hun voeten" en overstappen. Nummerportabiliteit is daarvoor belangrijk, maar het wordt bemoeilijkt door de Europese IBAN-nummers. In Europa lijkt dit op de lange baan geschoven te worden, met een evaluatie in 2019. De VVD wil onderzoek hoe het overstappen met behoud van rekeningnummer soepeler kan, welke stappen kunnen nu al in Nederland gezet worden.

Op vrijdag wordt bekend dat de beursgang van ABN Amro niet op die dag zal worden aangekondigd. Dit wordt voorlopig even uitgesteld vanwege alle commotie de afgelopen dagen. Dat zorgt natuurlijk voor hectiek op vrijdag, er is veel aandacht van de media voor het onderwerp. Maar een bank hoort niet in staatshanden te zijn. De VVD was, is en blijft daarom voorstander van een beursgang van ABN AMRO tegen een voor de belastingbetaler zo aantrekkelijk mogelijk bedrag. Dat lukt beter als er geen sprake is van ruis op de lijn. Tegelijkertijd is het beursklimaat nu wel behoorlijk gunstig voor een beursgang. Een beperkt uitstel is nu echter niet onlogisch.