ABN AMRO, technische briefings en nieuwe PM-er

De hele week is het vrijwel alleen maar ABN AMRO dat de klok slaat, en dus hectisch. Allereerst verschijnt de brief van Dijsselbloem met antwoorden op de vele vragen van de Tweede Kamer op de verschillende kwesties die de afgelopen weken naar buiten kwamen over ABN AMRO. Het rondetafelgesprek dat ook op dinsdag met onder meer de leden van de Raad van Commissarissen krijgt veel media-aandacht. Het levert, zoals verwacht, niet veel nieuws op. Bij het rondetafelgesprek hebben de leden van de RvC aangegeven hoe zij hun afweging maken. Naast de mening van de samenleving en bankmedewerkers, wegen ze ook zaken als goed werkgeverschap, arbeidsmarkt en internationale context mee. Ze maken daarin een andere weging dan de politiek. De VVD vond de salarisverhoging bij ABN AMRO ook slecht uit leggen en de RvC van ABN AMRO had wat de betreft meer rekening moeten houden met de gevoelens in de samenleving en bij de eigen medewerkers, die al jaren op de nullijn staan en voor wie er heel veel banen verloren zijn gegaan in de afgelopen jaren. Groenlinks noemde de mening van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN stuitend. Het is toch wel opvallend dat een partij die gewoon voor de wet heeft gestemd, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt, en ook niet het amendement heeft gesteund om daarin nog wijzigingen aan te brengen, zo op de trom slaat. Er wordt gesproken over twee werelden, die van de politiek en die van de RvC, maar blijkbaar zijn er binnen Groenlinks ook twee werelden.

Tijdens zo’n week is het natuurlijk druk met media, van Telegraaf tot NU.nl, en van Radio 1 Journaal en BNR Nieuwsradio tot NOS Journaal. Het debat zelf is op donderdag en duurt van 10.15 uur tot 16.30 uur. Namens de VVD heb ik aangegeven dat het hier mogelijk gaat over één van de grootste beursgangen in de afgelopen jaren. Er staan miljarden euro’s belastinggeld op het spel. Bij een beursgang is rust nodig, vanuit alle partijen, de bank zelf natuurlijk, maar ook de politiek. Daarom moet allereerst de top van ABN zelf niet meer van dit soort onverstandige besluiten nemen die niet zijn uit leggen aan de maatschappij en haar medewerkers, moet het naar elkaar wijzen door ABN en Financiën stoppen en ook de politiek moet zich terughoudend opstellen. Het kan anders de prijs negatief beïnvloeden. Het is uiteindelijk geen speeltuin. Het gaat om geld, heel veel geld van de belastingbetaler.

Tussen de bedrijven door ook nog een nieuwe persoonlijk medewerker aangenomen, het is Ellis Mulder geworden. Mijn huidige persoonlijk medewerker heeft een ontzettend leuke nieuwe baan gekregen. Dus komt Ellis het team binnenkort versterken! Deze week ook nog 2 technische briefings van de Algemene Rekenkamer. Allereerst de publicatie over “De Staat als aandeelhouder” over de uitvoering van het beleid ten aanzien van de staatsdeelnemingen. Ten tweede over “Belastinguitgaven en milieu-effecten”. Dat soort technische briefings zijn meestal nuttig, omdat je in korte veel informatie kan krijgen over de publicaties. Over beide rapporten van de Algemene Rekenkamer volgen ook nog feitelijke vragenrondes.