Woekerpolissen, bijzonder beheer en Achlum-lezing

Beleggingsverzekeringen of woekerpolissen zijn al een langslepend dossier. Deze week is er een algemeen overleg over beleggingsverzekeringen. Ter voorbereiding daarop heb ik tal van afspraken gehad, onder andere met Stichting Geldbelangen, maar deze week ook nog met het Verbond van Verzekeraars. Oorspronkelijk waren er ruim 7 miljoen beleggingsverzekeringen in Nederland, op dit moment is dat aantal geslonken naar zo’n 2 miljoen. Enerzijds zat het probleem in de kosten die werden berekend bij beleggingsverzekeringen en (soms) in de onvoldoende informatieverstrekking, anderzijds is er veel onvrede omdat de beleggingsresultaten in de afgelopen jaren enorm tegenvielen. Er wordt nu allereerst gewerkt aan het oplossen van de niet opbouwende polissen, daarna de hypotheekgebonden polissen en pensioengebonden polissen en tot slot de overige polissen

. Het snel, adequaat en verantwoordelijk oplossen van de problemen met beleggingsverzekeringen (woekerpolissen) is allereerst de verantwoordelijkheid van verzekeraars en tussenpersonen. Maar de VVD vindt ook dat klanten een eigen verantwoordelijkheid hebben om in beweging te komen. Dat blijkt niet eenvoudig, klanten geven soms geen gehoor of houden het contact af. Recent heeft ook De Nederlandsche Bank weer aangegeven dat levensverzekeraars problemen hebben en daarover somber. Levensverzekeraars worden geraakt door de fors gedaalde rente die wordt veroorzaakt door het extreem ruime monetaire beleid. Het kan wat de VVD betreft niet zo zijn dat straks de overige polishouders de dupe zijn van regelingen met polishouders van beleggingsverzekeringen. Dat risico bestaat wel degelijk. De uitkomsten uit het AFM-rapport medio 2014 vond de VVD zorgelijk en teleurstellend. De resultaten waren begin 2015 gelukkig veel beter. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Verzekeraars en tussenpersonen moeten hard aan de slag. Het is goed dat verzekeraars nu (op verzoek van de VVD) met naam en toenaam worden genoemd in de rapport. Dat zorgt voor een extra prikkel voor verzekeraars om beter hun best te doen.

Op donderdag is er een ronde tafel over bijzonder van banken. Vooruitlopend op de ronde tafel nog afspraken met verschillende partijen, zoals de Rabobank agri & food samen met VVD-collega Helma Lodders, een ondernemer die in bijzonder beheer heeft gezeten en LTO glaskracht (veel tuinders zitten in bijzonder beheer). Over bijzonder beheer zijn veel klachten van met name MKB-ers. De Autoriteit Financiële Markten heeft recent daarnaar ook onderzoek gedaan. De AFM heeft geen onredelijke maatregelen van banken in bijzonder beheer ontdekt. De communicatie over bijzondere beheer moet nog veel beter. Tijdens de rondetafel komen verschillende partijen aan het woord: NVB, Rabobank, AFM, ONL, MKB, LTO en nog experts op het gebied van bijzonder beheer. Het is duidelijk dat als je bedrijf in de problemen komt en het niet redt, dat een enorme impact heeft op ondernemers met veel emotie en ook frustratie. Voor ondernemers is bijzonder beheer vaak een soort black box, en onduidelijk hoe je eruit komt. Het is ook regelmatig een verrassing voor ondernemers dat ze in bijzonder beheer komen en onduidelijk waarom. Dat zijn ook zaken die de VVD terug hoort van ondernemers. De communicatie moet echt veel beter, bijvoorbeeld over wat er gaat gebeuren en waarom, maar ook de onderbouwing van de maatregelen in bijzonder beheer. Er is dus werk aan de winkel voor banken. Het is noodzakelijk om het  vertrouwen tussen banken en MKB weer te herstellen. Het zou dan ook goed zijn als ondernemersorganisaties en banken afspraken maken over welke verbeteringen concreet doorgevoerd gaan worden door de banken. Duidelijk is ook dat er meer concurrentie moet komen en dat ook alternatieve financieringsmogelijkheden (zoals crowdfunding en kredietunies) de ruimte krijgen om de afhankelijkheid van bankfinanciering te verminderen. Dit zijn ook zaken waar de VVD zich al langer actief voor inzet in de Tweede Kamer. Ondernemers geven ook een duidelijk signaal dat er niet meer regels en toezicht voor de banken moet komen.

Op vrijdag in de regio afspraken, waaronder overleg met Friese VVD-bestuurders in het Provinsjehûs, natuurlijk over de recente provinciale verkiezingen en de collegevorming in Fryslân. Daarnaast ook naar de Achlum-lezing, een initiatief van Achmea in het kerkje van Achlum. Achlum is de plek waar de wortels van Achmea liggen. Spreker is Peter van Uhm (generaal buiten dienst) over “hoe solidair is Nederland” met een mooi betoog over respect, verantwoordelijkheid en dienen. Met af en toe een link naar de politiek en media.