NS/Qbuzz, uitspraak NN, Private equity en afscheid

Op dinsdag werd duidelijk dat de NS bij een intern onderzoek is gestuit op ernstige onregelmatigheden bij dochtermaatschappij Qbuzz. Medewerkers van Qbuzz zouden vertrouwelijke informatie hebben gekregen van een ex-medewerker van concurrent Veolia. Dat is natuurlijk onacceptabel. VVD-collega Betty de Boer (OV) en ik (vanuit de portefeuille staatsdeelnemingen) vinden het bijna on-Nederlandse toestanden. De VVD wil zo snel mogelijk een debat met staatssecretaris Mansveld en minister Dijsselbloem (aandeelhouder). De situatie roept heel veel vragen op. Wie wist wat en wanneer? Heeft de NS grip op Qbuzz? Heeft de staat als aandeelhouder voldoende controle op de NS? Wat zijn de gevolgen voor de reiziger in Limburg. Deze vragen moeten zo snel mogelijk worden beantwoord.

Woensdagochtend verschijnt de lang verwachte uitspraak van het Europese Hof over beleggingsverzekeringen beter bekend als woekerpolissen van Nationale Nederlanden. De verwachtingen daarover waren hooggespannen bij de claimstichtingen voor woekerpolissen. Het is goed dat er eindelijk een uitspraak van het Europese Hof is. Er is daarmee iets meer duidelijkheid gekomen. Deze uitspraak hing al lang boven de markt. Nu kunnen ook andere zaken zoals die bij het Kifid over beleggingsverzekeringen en woekerpolissen liggen verder gaan. Want dit was vooralsnog stil gezet in afwachting van deze uitspraak. Er werd zoals gezegd al lang uitgekeken naar deze uitspraak. De uitspraak van het Europese Hof gaat echter veel minder ver dan het eerdere advies van de generaal-advocaat. Het is nu weer aan de Nederlandse rechter en Kifid om zich over de verschillende zaken uit te spreken.

 Deze week ook een rondetafel over private equity. Duidelijk wordt dat 90% gaat richting MKB, en ook belangrijk is als venture capital voor startups. Daarmee is het een belangrijke financieringsbron voor het MKB. Ook voor onze pensioenfondsen is private equity belangrijk. Het levert een significante bijdrage aan onze pensioenen, niet onbelangrijk in een tijd waarin de pensioenfondsen worstelen met de lage rente. Private equity bedrijven spelen een belangrijke rol in de Nederlandse economie, met investeringen in meer dan duizend bedrijven die zorgen voor honderdduizenden banen. Recent is nog Europese regelgeving geïmplementeerd: de AIFM richtlijn (Alternatieve Investment Fund Managers). Wettelijk is daarin bijvoorbeeld geregeld dat bepaalde investeerders de eerste twee jaar na de overname van het bedrijf geen vermogen mogen onttrekken als dat resulteert  in een te klein eigen vermogen. Laten we dus nu vooral eens de nog niet zo lang geleden geïmplementeerde regelgeving eerst de kans geven om haar werk te doen, in plaats van in een regelreflex te schieten die schadelijk kan zijn voor ons vestigings- en investeringsklimaat.

 Deze week stond ook in het teken van afscheid. Afscheid van de VVD-beleidsmedewerker VWS. Afscheid van het VVD hoofd voorlichting. Afscheid van enkele persoonlijk medewerkers, maar vooral het afscheid van mijn persoonlijk medewerker An Moorman met een gezellige borrel VVD-style.